Movares vaste partner Boskalis in project ‘De N470 geeft energie’

De duurzaamste weg van Nederland komt in Zuid-Holland!
Bij Movares zijn we zeer verheugd dat we de komende jaren als één van de vaste partners van hoofdaannemer Boskalis- onze bijdrage mogen leveren aan deze ambitie in het project ‘De N470 geeft energie’. Movares adviseert Boskalis de komende jaren in dit project op het gebied van engineering, geluidsreductie en ecologische inpassing. Daarnaast is Rien Veldsink aangesteld als innovatiemanager voor dit project.

De N470 wordt een weg die niet alleen energie spaart, maar ook energie opwekt. Over de volledige lengte van 17 kilometer gaat de N470 komend jaar op de schop. De provinciale weg die de A4 bij Delft via de A13 verbindt met de A12 bij Zoetermeer krijgt nieuw asfalt en een nieuwe inrichting die de doorstroming verbetert. Vanuit het Klimaatakkoord heeft Zuid-Holland de ambitie om stapsgewijs alle wegen en vaarwegen in de provincie te verduurzamen. Deze drukke verbindingsweg was een uitgelezen kans om een nieuwe aanpak te kiezen gericht op energieopwekking en CO2-besparing. Het resultaat is een voorbeeldproject met 13 innovaties waarin aannemersbedrijf Boskalis het groot onderhoud en het beheer de komende 12 jaar “CO2-negatief” zal uitvoeren. Dat betekent dat bij de wegvernieuwing meer CO2 wordt gecompenseerd dan dat er vrijkomt.
Bron: persbericht Boskalis

Lees meer over de N470 geeft energie