Samen efficiënter, slimmer en goedkoper de Nederlandse spoorwegen ontwerpen. Dat is waar de branche voor heeft getekend. Hoe we dat gaan doen? Door middel van een gezamenlijke 3D-objecten bibliotheek! Op 25 januari ondertekende Gerben Koppelman het manifest 3D-objectenbibliotheek namens Movares. Arcadis, Strukton Rail, Royal HaskoningDHV, VolkerRail, Sweco en natuurlijk ProRail hebben ook hun handtekening gezet.

Samenwerking, efficiëntie en uniformiteit

De start van een nieuw tijdperk met intelligente 3D-modellen, integrale coördinatie, virtuele simulaties en digital twins. Zo ver zijn we nog niet, maar het gebruik van één gezamenlijke bibliotheek met standaardobjecten versnelt het ontwerpproces, zorgt voor uniformiteit en vereenvoudigd het uitwisselen van data en informatie. In juli komt de eerste versie van de bibliotheek. Deze versie bevat objecten uit het spoor als seinen, wissels, bovenleidingen en bruggen. De objecten zullen niet alleen gebruikt worden voor het ontwerp van nieuwe sporen, maar ook voor de renovatie van bestaand spoor. Daarnaast biedt de bibliotheek de mogelijkheid om 2D-data in 3D te visualiseren.

De toekomst van de spoorsector

De 3D-objectenbibliotheek is een mooie stap op het vlak van innovatie en samenwerking binnen de spoorsector. Maar dat niet alleen. Het is ook een belangrijke stap om de groeiambitie van het spoor te realiseren. Daarnaast wordt er verwacht dat de spoorsector met de komst van deze bibliotheek interessanter wordt voor schoolverlaters. Veel jongeren groeien namelijk op met 3D-games en steeds meer studies bieden tegenwoordig 3D-ontwerpen aan als vak.

De weg naar de gezamenlijke 3D-objectenbibliotheek

Twee groepen gaan de komende maanden aan slag om de gezamenlijke 3D-objectenbibliotheek te realiseren. Eén groep gaat zich richten op het technische gedeelte van de bibliotheek, en de ander focust zich op het organisatorische gedeelte. Omdat de meeste partijen al een eigen 3D-bibliotheek hebben is er al heel veel, maar zullen er juist ook keuzes gemaakt moeten worden. Daarnaast wordt ook onderzocht hoe het beheer van de bibliotheek zo onafhankelijk mogelijk geregeld kan worden.