Movares start met partner dBvision aan twee grote deelopdrachten in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering. Het gaat hier om de uitvoering van akoestische onderzoeken, het opstellen van saneringsplannen en het maken van ontwerpen voor geluidsmaatregelen. Een mooi succes in deze bijzondere coronatijd. Dat het werk niet kan worden uitgevoerd zoals gebruikelijk, is duidelijk. Het MJPG-team heeft dan ook een speciaal proces opgetuigd om ook van deze projecten een succes te maken. De projectmanagers Richard Savenije en Sander Groebe vertellen er in dit artikel meer over.

Sander Groebe: ‘ProRail en Rijkswaterstaat voeren het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) uit in opdracht van het ministerie van IenW.  Bij het MJPG worden maatregelen genomen om geluidshinder bij het spoor en rijkswegen terug te brengen tot de wettelijke normen. Movares is betrokken bij geluidsprojecten voor beide beheerders. Wij doen zowel de geluidsberekeningen als alle constructieve ontwerpen. Omdat de uiteindelijke maatregelen (geluidschermen, raildempers en/of gevelisolatie) langs het spoor in heel Nederland worden uitgevoerd, is er een groot team ingericht. Een van de taken van dit team is om via omgevingsmanagement alle betrokken gemeentes en bewoners zorgvuldig bij het project te betrekken. Uiteindelijk leidt dit tot saneringsplannen en die dragen wij weer over aan de aannemers.’

Hoe krijg je het voor elkaar om in deze tijd, waarin het grootste deel van Nederland thuiswerkt, intensief met elkaar samen te werken? Projectmanager Richard Savenije legt het uit. ‘Ons MJPG-team bestaat uit ruim 40 medewerkers. Daarin zitten mensen van onze opdrachtgever ProRail, onze partner dBvision en van Movares. We werken zeer intensief samen met de scrumwerkwijze. Tot voor kort zaten we met onze partners in één gezamenlijke ruimte met dagelijks gezamenlijke opstart- en afrondmomenten. Uiteraard kan dit nu niet meer in de tijd van thuiswerken vanwege corona, dus hebben we onze werkwijze aangepast.’

Sander Groebe vult aan: ‘Zie het project als een boom. De stam dat zijn de werkzaamheden die nodig zijn om de rest uit te kunnen voeren en te ondersteunen. In ons geval zijn dat de GIS-werkzaamheden en de speciaal voor dit project ontwikkelde tooling. Vervolgens worden de overige werkzaamheden, zeg maar de takken, zo ver opgedeeld dat ze zelfstandig op afstand uitgevoerd kunnen worden door één iemand. Hoe het staat met de werkzaamheden op elk plekje in de boom is inzichtelijk in kaart gebracht met een online, realtime dashboard, wat alle projectdeelnemers actueel  houden. Dit dashboard is continu te volgen door elk teamlid, dus ook door partners bij ProRail en dBvision. Op deze manier kan een ieder verbeteringen voorstellen en bijschakelen indien nodig.’

Richard Savenije voegt eraan toe: ‘Met wat creativiteit, flexibiliteit en het zelf nemen van initiatief is veel mogelijk. In de vorige ronde van het MJPG-project hebben we van onze opdrachtgever een 10 gekregen. Ook al werken we nu allemaal onder hele bijzondere omstandigheden, we gaan nu voor niets minder!

MJPG
De laatste 25 jaar kende Nederland een flinke verkeersgroei. En verkeer geeft geluid – dat geldt voor zowel auto’s als voor treinen. De overheid wil geluidhinder voorkomen en beperken. Daarom is in 2012 het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) gestart. Dit programma wordt uitgevoerd door ProRail en Rijkswaterstaat, in opdracht van het Ministerie van IenW. ProRail werkt aan stillere spoorwegen, Rijkswaterstaat aan stillere wegen. De uitvoering gebeurt in stappen, te beginnen met die woningen en locaties, waar de geluidsbelasting het hoogst is; meer dan 75 decibel. Movares is betrokken bij zowel het MJPG-project van RWS als het MJPG-project van ProRail.

Zie ook het ProRail-filmpje over MJPG: