Op 3 oktober zette Rob Althuisius namens Movares – op het voetgangerscongres in Amsterdam – zijn handtekening voor de City Deal Ruimte voor Lopen.

De voetganger als volwaardig onderdeel van het mobiliteitssysteem

Movares ziet de voetganger als essentieel en volwaardig onderdeel van het duurzame mobiliteitssysteem. Ruimte voor de voetganger moet hand-in-hand gaan met het verbeteren van de verblijfskwaliteit en het klimaatadaptief maken van de openbare ruimte. Dit uiteraard in samenhang met andere thema´s zoals Gezondheid, Economie en Veiligheid. Ook zien we dat er aandacht nodig is voor de nabijheid van voorzieningen om lopen (en fietsen) te stimuleren. Daarom sluiten wij ons aan bij de City Deal Ruimte voor Lopen.

City Deal Ruimte voor Lopen

In de City Deal Ruimte voor Lopen zetten gemeenten, departementen en diverse partijen zich gezamenlijk in om samen te experimenteren met loopbeleid in een stedelijke omgeving. Ook Goudappel, Royal HaskoningDHV, DTV Consultants en het programma Mooi Nederland van het Ministerie van Binnenlandse Zaken sluiten zich aan als partner.