Movares op tunnelveiligheidcongres

“Nieuwe Tunnelwet bij renovaties:  Landelijke TunnelStandaard niet verplicht, wél handig”

Rotterdam, donderdag 30 mei

Het toepassen van de Landelijke TunnelStandaard bij renovaties van bestaande tunnels is in de nieuwe Tunnelwet niet verplicht, maar biedt veel voordelen. Dit is het standpunt wat advies- en ingenieursbureau Movares uitdraagt op het congres Tunnelveiligheid. De nieuwe Tunnelwet samen met de daaraan gekoppelde Landelijke TunnelStandaard zorgt ervoor dat voor de bouw maar ook renovatie van een tunnel duidelijk is aan welke veiligheidseisen een tunnel moet voldoen. Hiermee worden onduidelijkheid en dus kans op meerkosten tijdens het bouwproces vermeden. De nieuwe Tunnelwet wordt naar verwachting per 1 juli van kracht. Tunnelveiligheidsexpert Melle Holthuis: “Renovatieprojecten vragen een andere omgang met de Landelijke TunnelStandaard dan nieuw te realiseren projecten, het is dan namelijk niet verplicht de nieuwe standaard toe te passen, maar wél handig om extra kosten in de toekomst te voorkomen.”

Nu de wetswijziging op het gebied van tunnels er aan zit te komen, is het van belang scherp te krijgen wat de impact hiervan zal zijn bij een renovatie. Bestaande tunnels zullen op een gegeven moment technische onderdelen bevatten waarvan de betrouwbaarheid en beschikbaarheid niet meer gegarandeerd kan worden. Daarnaast is met het aanwezige uitrustingsniveau mogelijk niet meer het nieuw vereiste veiligheidniveau (voortvloeiend uit de wetswijziging) te garanderen. In deze gevallen kan er over worden gegaan tot een grootschalige renovatie, waarbij meerdere systemen in de tunnel weer op het wenselijke en/of vereiste niveau worden gebracht. Holthuis: “Vooraf vaststellen wat de eisen aan de tunnel zijn conform de nieuwe wet voorkomt in de toekomst mogelijk een hoop extra kosten.” Wat in ieder geval als helder criterium geldt, is het toetsen van de veiligheid en het voldoen aan de norm met de kwantitatieve risicoanalyse (QRA) tunnels . Hieraan moet een tunnel hoe dan ook voldoen, ook bij de nieuwe wetswijziging Wet aanvullende regels veiligheid van wegtunnels (WARVW) 2013.

Renovatieprojecten vragen andere aanpak
Recent is Movares samen met een partner betrokken geweest bij een project m.b.t. de renovatie van een bestaande tunnel. Hierbij werd als uitgangspunt de op handen zijnde nieuwe Tunnelwet alvast gehanteerd en ook naar de Landelijke Tunnel Standaard (LTS) werd gekeken.

Wilt u meer hierover weten?
De specialisten van Movares delen graag hun kennis en ervaring op het gebied van tunnelveiligheid. Meer informatie kunt u hier vinden of neem contact op met Nils Lundgren.