Vandaag hebben wij als eerste bedrijf in Nederland het Zero Waste-certificaat in ontvangst genomen. De afgelopen jaren hebben we samen met EcoSmart, een dochteronderneming van Renewi, gewerkt aan het terugdringen van ons restafval. En dat is gelukt: dagelijks produceren we minder dan 60 gram restafval per persoon per dag. Als we op kantoor zijn tenminste. Samen dragen we bij aan een leefbare, duurzame maatschappij. 

Sander Eijgenraam, CEO van Movares, toont zich tevreden: ‘Wij streven duurzaamheid na als een belangrijke waarde in ons bedrijf en dat betekent dat je het niet bij mooie woorden mag laten.’ In 2018 zijn we als bedrijf gestart met het optimaliseren van onze inkoop- en afvalprocessen om zo tot een restafvalvrije bedrijfsvoering te komen. We hebben onze afvalstromen zorgvuldig in kaart gebracht en er kwam meer aandacht voor het scheiden van afval. Nieuwe afvalbakken deden hun intrede en er verschenen afvalcoaches op de werkvloer. Eijgenraam: ‘Het certificaat is een mooie waardering voor de stappen die we met elkaar hebben gezet. Zodra we weer naar kantoor kunnen, gaan we proberen het restafval nog verder terug te dringen. Onze ambitie is om in 2021 ook restafvalvrij te zijn op onze vier regionale vestigingen’.

Het Zero Waste Certificaat wordt verleend door een onafhankelijke keuringsinstantie, Keurmerk Nederland. Het Zero Waste Certificaat is een speciaal certificaat voor bedrijven die circulair willen werken. Als advies- en ingenieursbureau vinden wij het uitermate belangrijk om te werken aan een schonere, duurzamere wereld. Dat doen we al in onze projecten en dus is het volstrekt logisch om dat ook in de eigen bedrijfsvoering te doen.