Persbericht – Movares neemt deel aan Op Kop

dinsdag 2 april 2010

Zeven nieuwe koplopers erbij, dat zet de teller van organisaties die duurzaam gaan ondernemen op achtenvijftig! Tijdens de Op Kop-workshop van de provincie Utrecht op 25 maart in het duurzame pand van het Wereld Natuur Fonds tekenden de nieuwe koplopers de intentieverklaring. Dit gebeurde onder toeziend oog van gedeputeerde van Milieu, Wouter de Jong. Verpakkingsmateriaal hergebruiken, iedereen met openbaar vervoer naar het werk en bij alle projecten een milieuscan doen, het zijn enkele voorbeelden van het duurzame ondernemersgedrag van onze koplopers.

Achtenvijftig bedrijven en gemeenten zetten zich inmiddels in voor een duurzamer regio: een klimaatneutrale bedrijfsvoering betekent dat de organisatie geen broeikasgassen uitstoot of de gassen compenseert. Koplopers doen dit in drie stappen: energie besparen, duurzame energie opwekken en CO2  compenseren. De provincie streeft naar honderd koplopers eind 2010. Onder het motto Utrecht 2040 zet de provincie op deze manier samen met anderen elk jaar stappen. Ook scholen en instellingen als zorgcentra kunnen bij het project Op Kop aansluiten.

Movares, advies- en ingenieursbureau, ook koploper
Movares, advies- en ingenieursbureau is een nieuwe klimaatkoploper. Klaas Strijbis, directeur, vertelt waarom: “Maatschappelijk verantwoord ondernemen moet je gewoon doen. Als bedrijf hebben we de Gouden Impuls gewonnen. Een prijsvraag van de gemeente Utrecht om de economie te stimuleren. Movares heeft daarop ingestoken met een innovatief plan voor de overkapping van een deel van de A-27. Hoe kun je in en rond de stad een duurzame snelweg realiseren? Een ongelooflijk uitdagende opdracht, vinden wij. Duurzaamheid vormt een belangrijk aandachtspunt in onze projecten. Waar het mogelijk is adviseren we onze opdrachtgevers om zo duurzaam mogelijk te bouwen. Infrastructuur en daaraan gerelateerd vastgoed heeft tijdens de hele cyclus van bouw, exploitatie en sloop erg veel invloed op de omgeving. Daarom is het van groot belang tijdens de ontwerpfase zorgvuldig na te denken over duurzame oplossingen. Naar onze overtuiging is er nog veel milieuwinst te halen door tijdens het ontwerp de goede keuzes te maken”.

Klimaatneutraal biedt kansen
De keus voor een klimaatneutraal bedrijf biedt veel kansen: een positief imago, een betere leefomgeving en een economische impuls. De provincie Utrecht ondersteunt de koplopers: ze stelt diverse subsidies beschikbaar en tijdens expertmeetings is gelegenheid voor koplopers om kennis op te doen en ervaringen en ideeën uit te wisselen.

De nieuwe koplopers
De zeven nieuwe koplopers zijn:
• Latin American Film Festival, Utrecht
• Pot Verhuizingen/Logistiek, Amersfoort
• De Wiltfang, duurzaam tuingereedschap, Maartensdijk
• Grand Catering, Nieuwegein
• NPC, consultancy- en projectmanagementbureau, Utrecht
• Triade Party Rent, Maarssen
• Movares, advies- en ingenieursbureau, Utrecht

Drie andere bedrijven willen binnenkort ook koploper worden: technisch dienstverlener Imtech, technische installateur Wolter & Dros en Brouwerij De Leckere.

Meer weten?
Zie: http://www.provincie-utrecht.nl/opkop