Movares neemt deel aan noordelijk expertnetwerk

Diverse ingenieursbureaus hebben besloten samen op te trekken rondom het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL). Met het Expertnetwerk Infrastructuur Noord Nederland vormen ze de komende jaren één gezicht en één loket voor overheid en bedrijfsleven. Movares is een van de deelnemers.

Bestuurders van de noordelijke provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland en het Rijk ondertekenden op 23 juni 2008 het convenant ‘Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn’ (RSP-ZZL). Hierin staan afspraken over een maatregelenpakket om het stopzetten van het Zuiderzeelijn-project en de daarvoor gereserveerde financiële middelen te compenseren. Het totaalbedrag aan investeringen waartoe de partijen zich hebben verplicht, bedraagt ruim 3 miljard euro voor de periode 2008-2020.

Een loket, een platform
Door de grote belangen rondom het RSP-ZZL ontstond er vanuit de ingenieurs- en adviesbranche de behoefte om samen op te trekken.  Witteveen+Bos, Arcadis, DHV, Grontmij, Royal Haskoning, Oranjewoud, Tauw en Movares hebben daarom het initiatief genomen om tot een bijpassende organisatievorm te komen. Eén loket voor het RSP-ZZL waarbij vanuit de ingenieurs- en adviesbranche één gezicht en aanspreekpunt ontstaat voor de overheid en het overige bedrijfsleven.

Groen licht NLingenieurs
Het idee van één loket, één platform, is voorgelegd aan NLingenieurs. Het bestuur van NLingenieurs heeft inmiddels ingestemd met de oprichting van het Expertnetwerk Infrastructuur Noord Nederland (Kortweg: NLingenieurs Noord). Hiermee is de loketfunctie organisatorisch ingebed binnen de brancheorganisatie NLingenieurs. De drie Noordelijke Provincies, Rijkswaterstaat, de Regieraad, VNO-NCW en Bouwend Nederland hebben positief gereageerd op deze ontwikkeling.

Meer informatie:
Mark Baan-Hofman (directeur Movares Noordoost) M +31 (0)6-5343 0667