Movares doet mee met Low Car Diet

Op 10 oktober, de dag van de Duurzaamheid, is het Low Car Diet voor twintig werknemers en directielid Jacco Buisman van start gegaan. Zij laten tien dagen lang hun auto staan en kiezen voor alternatief (gedeeld) vervoer.

Low Car Diet is een initiatief van Urgenda. De actie is bedoeld om de beweging van eigen autobezit naar het delen van auto’s in combinatie met openbaar vervoer te stimuleren. Het delen van mobiliteit is goedkoper, schoner en schept ruimte op de weg en in de stad. Met deze actie ervaren deelnemers andere vormen van reizen en werken.

Op de landelijke Dag van de Duurzaamheid (10-10-2013) is de actie Low Car Diet gestart. Om 9.00 uur hebben alle deelnemende topbestuurders op station Amersfoort hun autosleutels ingeleverd.

Duurzaam betrokken

Als organisatie voelen wij ons betrokken en medeverantwoordelijk voor het duurzaam oplossen van vraagstukken waar ons land nu en in de toekomst mee wordt geconfronteerd. Wij streven dan ook naar verbetering van de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op de maatschappij en het milieu. Dit streven heeft geleid tot de nadrukkelijke aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bij Movares. Vanuit een businessgevoel, maar ook zeker vanuit authentieke gedrevenheid.

Duurzame week

Duurzaamheid… Iedereen is het erover eens dat we duurzamer moeten ontwerpen en bouwen, maar hoe realiseren we dat in de praktijk? Tijdens de Duurzame Week  (16-19 september 2013) organiseerde Movares diverse activiteiten om in gesprek te raken over de implementatie van duurzaamheid.
Bekijk de activiteiten:

inspiratielezing-en-ronde-tafel-duurzaamheid

duurzame-week-workshops-duurzaamheid

 

Bekijk ook:

movares-kiest-voor-duurzame-huisvesting

bedrijventerrein-scoort-hoogste-duurzaamheidsscore-movares-begeleidt-proces

MVO-jaarbericht 2012