Movares begeleidt proces CE-markering Grote Merwedesluis

Hollandia Services voert in opdracht van de provincie Zuid-Holland het ‘groot onderhoud’ uit aan de Grote Merwedesluis in Gorinchem (GOMER). Onderdeel daarvan is dat het sluiscomplex volledig wordt voorzien van CE-markering. Movares is gevraagd om dit proces te begeleiden en medewerkers van Hollandia op te leiden.

De Grote Merwedesluis bestaat uit een sluiskolk uit laat 19e eeuw met puntdeuren, 2 beweegbare bruggen en een bedieningsgebouw. De sluis vormt de toegang tot het Merwedekanaal vanaf het zuiden en is een belangrijke route voor binnenvaartschepen. Groot onderhoud betekent in dit geval het opnieuw conserveren van de stalen onderdelen, vervangen van aandrijfmechanismen en geheel vervangen van de elektrische installatie en besturing.

Begeleiding, opleiding en advies

Omdat de provincie het onderhoud als een grootschalige wijziging aanmerkt, moet het sluiscomplex in zijn geheel van CE-markering worden voorzien. Dit geeft aan dat het voldoet aan wettelijke eisen, zodat passanten, bedieners en onderhoudspersoneel het sluiscomplex veilig kunnen gebruiken. Hollandia moet hiervoor veel veiligheidsmaatregelen nemen. Movares gaat het hele proces begeleiden, medewerkers opleiden en inhoudelijk advies geven over de te nemen maatregelen. Het is al de 3e keer op rij dat Movares een dergelijke opdracht van Hollandia krijgt. Movares heeft voor Hollandia een standaardwerkwijze uitgewerkt, die is opgenomen in het kwaliteitssysteem van Hollandia.

Start: voorjaar 2016. Gereed: voorjaar 2017.