Masterclass Mobility as a Service

Nederland heeft te maken met een versnellende verstedelijking. De bereikbaarheid van steden staat onder druk met volle wegen en treinen. Daarnaast moeten duurzaamheidsdoelstellingen gehaald worden. Tegelijkertijd zijn er technologische ontwikkelingen zoals Big data, slimme algoritmes en smartphones apps met een gepersonaliseerd real-time reisadvies. Het vinden van toekomstbestendige oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken wordt voor gemeenten en provincies hierdoor steeds complexer en uitdagender maar biedt ook vele mogelijkheden en kansen. Een nieuwe ontwikkeling is Mobility as a Service (MaaS) waarbij via een digitaal platform mobiliteitsdiensten gepland, geboekt en betaald kan worden.

MaaS is een steeds meer voorkomend begrip in de mobiliteitsmarkt. Binnen het MaaS-concept worden alle mogelijke vormen van vervoer gecombineerd en het is daarmee, in andere woorden, een marktplaats voor mobiliteit. Via deze marktplaats kan men de beste vervoersoplossing kiezen en betalen om van A naar B te komen. Of dit nu met een taxi, openbaar vervoer, een huurauto of deelfiets is. De transitie van bezit naar gebruik daagt overheden uit om realistische plannen te maken en te vertalen naar uitvoerbare projecten met rendabele business-modellen. Hieraan ligt een aantal cruciale vraagstukken ten grondslag namelijk: Wat is precies de impact van MaaS op mijn stad, mijn stedelijke opgaven en mijn gemeentelijk beleidsdoelstellingen? Hoe kan ik mij als gemeente het beste voorbereiden? Hoe stel ik het juiste projectteam samen? Wat is een goede procesaanpak? Hoe geef ik invulling aan de samenwerking binnen mijn eigen organisatie en met mijn stakeholders?

Op verzoek van gemeenten en provincies om hierop antwoord te geven en handvatten aan te reiken, organiseert PPS Netwerk Nederland i.s.m. Movares, TU Delft, HAN, en ResetManagement op 27 juni 2019 in Zeist een masterclass: het startklaar maken van uw projectorganisatie voor de juiste rol van MaaS.

Er wordt ingegaan op:

  • Wat zijn de trends en ontwikkelingen van MaaS?
  • Wie zijn de gebruikers en stakeholders?
  • Hoe vertaal ik techniek naar een goede proces aanpak?
  • Wat zijn rendabele business-modellen?
  • Hoe maak ik een realistisch plan en vertaal ik deze naar een uitvoerbaar project?
  • Hoe stel ik het juiste projectteam samen?
  • Hoe organiseer ik de samenwerking binnen mijn team, met marktpartijen en andere overheden?

Het programma is bedoeld voor o.a. beleidsadviseurs, projectmanagers en projectleiders van gemeenten, provincies en vervoersregio’s die zich bezighouden met stedelijke opgaven en mobiliteitsvraagstukken.

Klik hier voor meer informatie over het programma, kosten en aanmelding en/of lees de Masterclass MaaS 2019.

Lees hier het interview met Marco Duijnisveld (Movares) en Arjen van Weert (Hogeschool Arnhem Nijmegen) over ‘MaaS is de mobiliteit van de toekomst maar daar moeten overheden met de markt nu wel werk van gaan maken’ in PPS Netwerk.