Martijn van den Elzen in Platform Binnenstedelijke Kademuren

Deelnemers aan de eerste bijeenkomst van het Platform Binnenstedelijke Kademuren (BiKa), op 22 mei 2014, kwamen gezamenlijk tot de conclusie: kademuren vormen een financiële tijdbom. Martijn van den Elzen, adviseur Geotechniek en Waterbouwkundige Constructies bij Movares, leidde tijdens die bijeenkomst een workshop over ‘Restlevensduur en reststerkte’, waarin dit ook duidelijk werd.

Na een inleiding werden de zestig bezoekers aan de startbijeenkomst in drie groepen verdeeld en woonden ze workshops bij. De workshops hadden als onderwerp ‘maatschappelijke inbedding’ (o.l.v. Leens Paans, gemeente Dordrecht), ‘risicobenadering’ (o.l.v. Mark Lodema, Nebest), en ‘restlevensduur en reststerkte’ (o.l.v. Martijn van den Elzen, Movares). Tijdens de workshop ‘Restlevensduur en reststerkte’ werd duidelijk wat de experts op het gebied van binnenstedelijke kademuren al vermoedden: diverse gemeenten hebben geen of onvoldoende inzicht in kademuren. Vaak wordt er niet of zeer beperkt geïnspecteerd waardoor er ook geen inzicht ontstaat in de onderhoudsbehoefte. Doordat er geen actuele gegevens worden vergaard is er geen beschouwing van de restlevensduur van de kademuren gemaakt. Diverse gemeenten geven aan dat het moeilijk is deze achterstand ook politiek te agenderen.

Platform Binnenstedelijke Kademuren
Tijdens de publicatie van het SBRCUR-net Handboek Binnenstedelijke Kademuren (februari 2014) bleek dat er een grote behoefte bestond om kennis en actualiteit te delen over binnenstedelijke ademuren. Daarom werd het Platform Binnenstedelijke Kademuren opgericht. Het platform wordt aangestuurd door een kernteam waarin vertegenwoordigers vanuit gemeenten, aannemerij en ingenieursbureaus zitting hebben. Martijn van den Elzen, destijds lid van de SBRCURnet-commissie die het handboek schreef, zit namens Movares in dit kernteam.

Belangrijke doelstelling van het platform is het delen van kennis en ervaringen. Op die manier wordt voorkomen dat het wiel telkens opnieuw wordt uitgevonden en ontstaat er een netwerk van betrokken deskundigen op het gebied van binnenstedelijke kademuren.

Voldoen aan de veiligheidseisen
Movares inspecteert kademuren. Daarnaast kan Movares snel en vakkundig aantonen of binnenstedelijke kademuren aan de veiligheidseisen voldoen. Op basis van onze ervaring met kadeconstructies bieden wij een programma dat zich kenmerkt door een gestructureerde aanpak: in kort tijdsbestek en tegen beperkte kosten tonen wij aan of een constructie wel of geen risico vormt voor de omgeving. Wij begeleiden beheerders vanaf een eerste quickscan of inspectie tot de herstelwerkzaamheden of vervanging van de kademuur. Met aandacht voor life cycle kosten en omgevingsmanagement leveren wij oplossingen die passend zijn binnen de beleidskaders. Daarmee brengen wij de situatie rondom kademuren volledig ´in control’.

Meer weten? Lees ook ons vakblad over kademuren of neem dan contact op met Martijn van den Elzen