Klimaatadaptatie in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland maakt zich zorgen over de klimaatimpact op haar  (vaar)wegen en kunstwerken. Wat is het effect van extreme neerslag op de begaanbaarheid van wegen? Waar is de kans op schade aan bermen het grootst door droogte? En welke beweegbare bruggen liggen op de warmste plekken, met een verhoogde kans op storingen als gevolg? En wat heeft dit alles tot gevolg voor de kosten voor het beheer en onderhoud?

Movares en Nelen & Schuurmans gaan de provincie Noord-Holland helpen om inzicht te krijgen in deze vragen. We helpen de provincie door kaarten te maken op het vlak van hitte, droogte, wateroverlast, bodemdaling en overstromingen. Waar leidt neerslag e.d. tot knelpunten? Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over de vraag hoe acceptabel deze knelpunten zijn en bekijken we welke kansen, risico’s en mogelijkheden er zijn om deze knelpunten aan te pakken. Op basis van de uitkomsten van een drietal workshops zal vervolgens meer in detail gekeken worden hoe klimaatadaptatie hun beheer en onderhoudsplanning in de komende jaren zal veranderen.