Jacqueline Meerkerk en Aydemir Çetin ‘Een goed gesprek over BIM’

Kennis delen is kracht

Het BIM Loket stimuleert de implementatie van BIM in de Nederlandse bouwsector. Nu nog door het gebruik van open BIM-standaarden te bevorderen; de ambitie voor 2021 is te fungeren als netwerkregisseur voor keteninformatisering, integrale samenwerking en vernieuwing. ‘De tijd is rijp om door te stomen en de regisseursrol die we al hadden voor de standaarden te verbreden naar netwerkregisseur voor informatisering van de keten. In de transitie waar we voor staan – nog meer digitaal werken – heb je een aantal smaakmakers nodig zoals Movares. Willen we onze ambitie waarmaken, dan moeten we daar sectorbreed voor gaan, met hulp van de koplopers!’, aldus Jacqueline Meerkerk, directeur BIM Loket. Samen met Aydemir Çetin (adviseur informatiemanagement Movares) praat zij over uitdagingen, kansen en successen.

Lees het hele gesprek op onze blogsite