8,5% omzetgroei met € 2,9 miljoen bedrijfsresultaat voor Movares

Advies- en ingenieursbureau Movares heeft in 2019 vergelijkbare resultaten geboekt als in 2018. Het bedrijfsresultaat was € 2,9 miljoen uit de eigen bedrijfs­voering. De omzet groeide met 8,5% en de toegevoegde waarde nam toe met 4%. In het licht van de omzetgroei was het bedrijfsresultaat wat minder goed dan verwacht. De achterliggende oorzaak is dat Movares Nederland in aantal fte’s ongeveer 3% kleiner is geworden, wat gecompenseerd werd met inhuur. De orderportefeuille voor 2020 is goed gevuld.

De kerncijfers van de Movares Group zijn:

De omzet in de spoorsector was minder goed dan verwacht. Ook de omzet die Movares op de aannemersmarkt behaalde, daalde in 2019. Dit was voornamelijk te wijten aan de gevolgen van de stikstof- en PFAS-problematiek die in onze gehele branche voelbaar waren. Daarentegen steeg de omzet die Movares behaalde in andere marktsegmenten flink, met als gevolg een stijging in de bedrijfsopbrengsten en de toegevoegde waarde.

Klanttevredenheid
Uit de tevredenheidsmetingen die onze klanten uitvoeren blijkt dat ze doorgaans heel tevreden zijn met onze inspanningen en de door ons geleverde adviezen en producten. In diverse prestatiemetingen liggen onze scores rond de 8 à 8,5.

Blik op de toekomst
Kijkend naar de toekomst zien we dat de maatschappelijke opgaven voor de komende jaren in Nederland onverminderd groot blijven. Het gaat hier om vraagstukken op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit, digitale transformatie, mobiliteitsproblematiek en infrastructuur. Stuk voor stuk werkterreinen waarvoor we de kennis in huis hebben en waar we graag ons aandeel leveren in de oplossingen.