Vormvrij ontwerpen en bouwen met minder materiaal. Dat is mogelijk met 3D-betonprinten. Deze nieuwe bouwwijze wijkt af van traditionele bouwprocessen en is duurzaam, kosten- en milieubesparend. CROW heeft samen met de werkgroep de nieuwe CROW-CUR Richtlijn 5:2023 3D-betonprinten opgesteld. De richtlijn is de leidraad voor alle betrokkenen in het bouwproces, van architecten, ontwerpers tot constructeurs en (publieke) opdrachtgevers.

Vertrouwen in 3D-betonprinten opbouwen

Deze nieuwe bouwwijze, waarbij (driedimensionale) objecten laag voor laag worden opgebouwd met beton, verschilt aanzienlijk van traditionele bouwprocessen. Het vraagt om een integrale benadering van materiaalgedrag, bouwmethode en constructieve ontwerpkeuzes. Omdat 3D-betonprinten relatief nieuw is, ontbrak het aan generieke regelgeving voor alle fasen van dit proces, van ontwerp tot keuringen. De richtlijn biedt inzichten en kaders voor het toepassen van 3D-betonprinten, waardoor het vaker een optie is in het bouwproces van civiele en bouwkundige constructies. De richtlijn is van belang voor iedereen die betrokken wil zijn bij 3D-betonprinten, inclusief aanbieders van deze technologie en opdrachtgevers die het willen integreren in hun constructies. Als eerste aanspreekpunt voor wie zich wil oriënteren op 3D-betonprinten, biedt de richtlijn praktische voorbeelden en duidelijke aanwijzingen.

Informatie snel vindbaar

Bij ieder hoofdstuk van de richtlijn is aangegeven voor welke stakeholder de geboden informatie relevant is. Er is onderscheid gemaakt tussen leveranciers, constructeurs, ontwikkelaars van printsystemen, architecten, bevoegd gezag, uitvoerders en project-opdrachtgevers. De richtlijn is vrij toegankelijk via onze online kennisbank.

Feedback is welkom

Gezien de snelheid van technologische vooruitgang in 3D-betonprinten, staat de CROW open voor feedback op deze richtlijn. Draag bij aan de uitbreiding van de CROW-CUR Richtlijn 3D-betonprinten met de feedback-optie van onze online kennisbank. Jouw bijdrage zorgt ervoor dat de richtlijn kan mee-evolueren met de ontwikkelende technologie.

Werkgroep

De werkgroep 3D-betonprinten is voortgekomen uit een adviescommissie, samengesteld door CROW. Deze werkgroep bestaat uit specialisten van organisaties in het veld, waaronder Mebin/Heidelberg Materials, Weber Beamix, Van Rossum Constructeurs, Bruil, Movares, Witteveen+Bos, TU Eindhoven, BAM/Boskalis, HochTief/Alseen, aangevuld met Provincie Noord-Holland, Bouwtoezicht Alkmaar en de Gemeente Eindhoven. Hun gecombineerde expertise heeft geleid tot de ontwikkeling van deze richtlijn.

Bron: kennisplatform CROW