Industrie ontmoet energiebedrijven op congres flexibiliteit industrie en energie-netwerkbedrijven

Industrie ontmoet energiebedrijven op congres flexibiliteit industrie en energie-netwerkbedrijven

Op 15 oktober 2015 spraken industrie en energiebedrijven elkaar op het congres ‘flexibiliteit industrie en energie/netwerkbedrijven’, dat plaatsvond bij Movares in Utrecht.

Demand response is een belangrijke succesfactor voor de energievoorziening van de toekomst. Energieconsumenten zullen steeds vaker gestimuleerd worden om hun energiegebruik af te stemmen op het aanbod. Zo wordt het energiegebruik steeds beter afgestemd op de momenten waarop elektriciteit goedkoop zal zijn: wanneer het waait of de zon schijnt. In opdracht van de zakelijke Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (EZ) werd op 15 oktober een congres georganiseerd voor zakelijke afnemers van elektriciteit en de energiesector over de kansen voor flexibilisering van de elektriciteitsvraag.

Demand response: waarom?
We staan aan de vooravond van een energietransitie: elektriciteit uit wind en zon gaan het energielandschap ingrijpend veranderen. In het SER Energieakkoord (2013) wordt voor 10,5 GW aan windenergie in 2023 voorzien. Bovendien wordt een veelvoud hiervan aan zonne- en windenergie in de ons omringende landen gerealiseerd. Als gevolg hiervan ontstaat een nieuw evenwicht tussen flexibele opwekking, interconnectie tussen verschillende landen, opslag van elektriciteit en demand response: de afstemming van de vraag op het aanbod. Want: hoe wordt er in de elektriciteitsvraag voorzien als het niet waait of de zon niet schijnt?

MJA Sector Pilots Industriële Demand Response
Het congres vormt de afronding van de door RVO.nl mogelijk gemaakte inrichtingsfase van het project MJA-SPIDeR (MJA Sector Pilots Industriële Demand Response), en tevens de startbijeenkomst van de MJA gebruikersgroep flexibiliteit. Na een drietal inleidingen door TenneT, gastheer Movares en hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gingen de aanwezigen de dialoog aan in rondetafel sessies. Het congres was goed bezocht met vertegenwoordigers vanuit de industrie, de energiesector, branche verenigingen en de overheid.

Kansen voor koel/vriessector en waterschappen
Uit een verkenning door Movares blijkt dat succesfactoren voor demand response op dit moment liggen in mogelijkheden voor buffering en op termijn in innovatiekansen voor het snel opstarten en stabiliseren van productieprocessen. Dat zijn met name bedrijven waarbij demand response leidt tot verwaarloosbare extra marginale kosten. Vandaag de dag zijn dat met name bedrijven met koel/vriesprocessen en de waterschappen. Deze bedrijven zijn dan ook goed vertegenwoordigd in de nieuwe MJA gebruikersgroep flexibiliteit.

Programma en presentaties
08.30 uur – Inloop met koffie en thee
09.00 uur – Welkom (voorzitter Robert van den Hoed – Hogeschool van Amsterdam)
09.15 uur – Introductie industriele demand response (Menno Chang – Movares)
09.40 uur – Demand response en balancering (Erik van der Hoofd – TenneT)
10.00 uur – Inzet watersysteem als elektriciteitsbuffer (Klaas Jan de Hart – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
10.20 uur – Koffiepauze
10.30 uur – Rondetafelgesprekken afnemers en energieleveranciers
11.30 uur – Afronding (voorzitter en zaal)

Factsheets en rapportages
Tijdens het project MJA-SPIDeR zijn tevens meerdere factsheets ontwikkeld. Deze zijn hieronder te downloaden:
Factsheet Introductie industriele demand response
Factsheet Introductie elektriciteitsmarkten
Factsheet Sectorbeschrijving groente- en fruitsector
Factsheet Sectorbeschrijving meelfabrikanten
Factsheet Sectorbeschrijving oppervlaktebehandeling
Factsheet Sectorbeschrijving waterschappen

Ook een eerdere kansenverkenning onder enkele MJA sectoren is hier beschikbaar:
Movares (2014). Demand Response – kansenverkenning enkele MJA sectoren

Voor meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno Chang.

Foto-impressie

congres flexibiliteit industrie en energienetwerkbedrijven_IMG_0714

congres flexibiliteit industrie en energienetwerkbedrijven_IMG_0746

congres flexibiliteit industrie en energienetwerkbedrijven_IMG_0788

congres flexibiliteit industrie en energienetwerkbedrijven_IMG_0873

congres flexibiliteit industrie en energienetwerkbedrijven_IMG_0899