IenW schakelt Movares in voor advies- en ingenieursdiensten

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat de komende vier jaar voor de inhuur van advies- en ingenieursdiensten gebruik maken van de diensten van achttien partijen. Onder de partners van het ministerie zijn twee van de Big Four-kantoren, grote organisatieadviesbureaus als Berenschot en Twynstra Gudde, en een aantal ingenieursbureaus waaronder Movares met als partners P2 en Andersson Elffers Felix. 

Om ondersteuning te bieden aan de grote veranderopgave voor de komende jaren – het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor onder meer de weginfrastructuur, water, scheepvaart, luchtvaart, het openbaar vervoer en spoor – werkt het ministerie regelmatig samen met externe specialisten. In 2017 gaf het ministerie, dat onder leiding staat van minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66), meer dan €250 miljoen uit aan externen – een behoorlijk deel daarvan werd uitgegeven aan het inschakelen van adviseurs en ingenieurs.

Om het inhuurproces voor de komende vier jaar te regelen, werd in februari 2018 een openbare aanbesteding uitgeschreven voor advies- en ingenieursdiensten. Maar liefst 31 partijen toonden interesse om onderdeel te zijn van de raamovereenkomst. Activiteiten die onderdeel zijn van de scope van de werkzaamheden zijn: infrastructuur in relatie tot personen- en goederenvervoer, mobiliteit, ruimtelijk ontwerp, circulaire economie, klimaatadaptatie, waterbeleid, internationale (economische/markt-) verkenningen, krachtenveldanalyse en/of beleidsadvies, veiligheid en risico’s in de leefomgeving en beleid voor bodem en ondergrond.

Na een uitgebreid selectietraject zijn achttien partijen geselecteerd voor een of meerdere van de negen percelen binnen de raamovereenkomst. Het contract heeft een geschatte waarde van zo’n €11 miljoen per jaar – alle winnaars van de aanbesteding zijn voor de periode van twee jaar gecontracteerd, met opties tot verlengen van tweemaal één jaar.

Bron: Consultancy.nl