In januari 2023 daagde het CROW ons uit met de vraag: ‘Ontwerp een duurzame mobiliteitshub’. In onze inzending, ‘HUBBA’,  presenteren we een integrale, samenhangende aanpak voor het ontwerp en beheer van een mobiliteitshub als onderdeel van een toekomstbestendig mobiliteitssysteem. Het uiteindelijke ontwerp is een mobiliteitshub met een duurzame energievoorziening, waar de harde fysieke kant en de zachte gebruikerskant in elkaar overlopen.

De huidige toepassing van mobiliteitshubs in stedelijke context strandt vaak bij de inpassing van relatief grote parkeervoorzieningen aangevuld met enkele andere hub-voorzieningen/ deelmobiliteits- voorzieningen en fietsvoorzieningen. Logisch, want er is vaak geen ruimte ‘over’ om een functionele en compacte mobiliteitshub in te passen.

Onze scope

Wij leggen in HUBBA de focus op de potentie van ‘vergeten plekken’ in het stedelijk weefsel: versteende parkeerpleinen binnen bouwblokken en onderbezette parkeergarages. Deze bevinden zich op centrale plekken in een buurt, vlakbij woningen of voorzieningen, maar zijn in feite onbenut. Wat als we van die plekken een ontmoetingsplek met functionele waarde maken? Door middel van deze methodiek van ‘stedelijke acupunctuur’ activeren we functies die passen bij de buurt. Iedere HUBBA ligt vlakbij voorzieningen en OV-haltes en voorziet naast mobiliteitsfuncties ook in een schaduwrijke koelteplek: een behoefte waar een onderzoeksrapport van de HvA (2022) over zegt dat deze voor alle inwoners binnen 300 meter aanwezig moeten zijn. Zo’n koelteplek is schaduwrijk, zodat de bewoners in de zomermaanden altijd een beschaduwde verblijfsplek hebben en een ideale speelplek voor kinderen.

Een multifunctionele buurthub als groene, toekomstbestendige ontmoetingsplaats

HUBBA’s hebben een modulaire opbouw: het basispakket is aan te vullen met voorzieningen passend bij de vraag vanuit de buurt. Wonen er veel ouderen of is de bevolking juist grotendeels jong? Dit bepaalt of een HUBBA comfortabele zitplekken, of juist hoogwaardige speelvoorzieningen krijgt. Het beheer van de HUBBA wordt gefaciliteerd door locals, vrijwilligers die zich inzetten voor de buurt. Een assortiment van voorzieningen die tot een HUBBA behoren: deelmobiliteit, een watertappunt, een pakketpunt, bomen, een tafeltennistafel, klimwand, glijbaan, afvalpunt of kiosk. Het resultaat: een functionele ontmoetingsplek voor jong en/of oud!

Wil je meer weten over hubs en/of onze HUBBA uitwerking voor bestaand stedelijk gebied? Neem dan contact op met Marco Duijnisveld, Aimee Baars, Nienke van de Lune of Paul van der Ree. Alle inzendingen behorende bij de CROW-prijsvraag zijn gepubliceerd op mobiliteitshubs.nl