Hoe ziet de 1,5 meter maatschappij er uit op de fiets? Wat zijn de gevolgen bij het strikt hanteren van deze afstand voor fietsers? Movares onderzocht dit in een korte verkenning. Een simulatie maakt duidelijk dat de wachtrij voor fietsers bij een kruispunt wel kan oplopen tot meer dan 180 meter. De praktijk zal wellicht anders zijn, maar een en ander heeft wel gevolgen voor de capaciteit bij verkeerslichten. Strikte hantering van de 1,5 meter betekent dat er andere maatregelen genomen moeten worden.

Door de verkenning die Movares uitvoerde werd het effect van de 1,5 meter maatschappij voor het fietsverkeer duidelijk. In het linker filmpje is het effect op het fietsverkeer onder normale omstandigheden zichtbaar. Het rechterfilmpje toont de effecten als de 1,5 meter afstand tussen fietsers strikt wordt toegepast, waarbij de fietsers dus ook niet naast elkaar fietsen. In beide filmpjes zijn de aantallen fietsers en auto’s gelijk. In de grafiek onder beide filmpjes staan de lengtes van de wachtrijen voor de fietsers bij een willekeurig kruispunt. In de normale situatie is de wachtrij voor fietsers maximaal zo’n 20 meter. In de situatie met een strikt gehanteerde 1,5 afstand loopt de wachtrij op tot meer dan 180 meter.
De praktijk zal anders uitpakken. Fietsers zullen zich niet zo strikt houden aan de voorgeschreven afstand. Toch zal er extra druk komen op de capaciteit bij verkeerslichten. Bij afname van het aanbod aan gemotoriseerd verkeer kan hier wellicht ruimte gevonden worden. Als de 1,5 meter afstand strikt gehanteerd wordt, moeten er andere maatregelen genomen worden. Movares heeft tools waarmee het mogelijk is om diverse maatregelen of scenario’s door te rekenen en te bepalen wat de invloed is op kruisende bewegingen. Daarnaast kunnen onze mobiliteit- en fietsspecialisten adviezen geven over mogelijk oplossingsrichtingen/herinrichtingen/prioriteitsinstellingen etc. Wij denken graag met u mee over hoe de 1,5 maatschappij vormgegeven kan worden. Dit voor de korte termijn, maar wij helpen u ook graag met het verwezenlijken van kansen die deze tijd biedt voor de lange termijn (meer ruimte voor voetganger/fiets, OV-netwerken etc.).