Faunapassage natuurgebied Naardermeer

Faunapassage succesvol ingebouwd
Tijdens de buitendienststelling van Naarden-Bussum is de innovatieve faunapassage van Movares succesvol ingebouwd op twee plekken in het spoor. De betonnen dwarsliggers zijn vervangen voor holle exemplaren van staal. Kleine dieren kunnen via de opening makkelijk onder de rails door. Omdat de dieren niet houden van donkere tunnels zit er een roostertje op dat licht doorlaat. Ook wordt voorkomen dat de dieren -wanneer de trein eroverheen rijdt – worden meegezogen.
Of de faunapassage succesvol gaat zijn wordt de komende jaren gemonitord. Via infrarood camera’s zien we of er daadwerkelijk dieren de weg onder het spoor door vinden.
Dit unieke project is ontstaan in samenwerking tussen de provincie Noord-Holland, ProRail, Natuurmonumenten en Movares.

Innovatief
Voor amfibieën worden vaak kleine faunatunnels onder het spoor aangelegd. Naast de eisen die amfibieën stellen, zijn er ook vanuit technisch oogpunt randvoorwaarden waaraan een faunapassage moet voldoen. Zo moet de passage op voldoende diepte (1,80 m onder bovenkant spoorstaaf) onder het spoor worden aangebracht en een minimale afstand van 0,10 m hebben tot de hoogste waterstand. In natuurgebieden als het Naardermeer belet de hoge grondwaterstand dit soort passages. Daarom heeft Movares een alternatief ontworpen waardoor kleine zoogdieren, amfibieën en reptielen veilig en snel de spoorlijn kunnen passeren.

Samenwerking
Dit pilotproject is ontstaan in samenwerking tussen de provincie Noord-Holland, ProRail, Natuurmonumenten en Movares. De dwarsligger faunapassage van Movares werd in 2018 genomineerd voor de NGB Natuurprijs van de provincie Noord-Holland.
Carla Molenaar MSc (Movares), Esther Rommel (provincie Noord-Holland) en Kees Rutten (ProRail) tekenden maandag 19 augustus de samenwerkingsovereenkomst.