Evaluatieresultaten Weg van de Toekomst gepubliceerd

In 2008 tekenden gemeente Oss en provincie Noord-Brabant de intentieverklaring voor de bouw van de N329 Weg van de Toekomst. Een weg met innovatieve en duurzame maatregelen. Nu is de weg klaar en wordt het project afgerond. De ideeën van inwoners, scholieren, ondernemers en deskundigen uit de wegenbouwsector zijn inmiddels in de weg verwerkt. De vraag is: hebben we de ambities op het gebied van innovatie en duurzaamheid behaald?

Flyer succesfactoren en leerpunten Weg van de Toekomst 

Rapportage Evaluatie Weg van de Toekomst

Persbericht N329 Weg van de Toekomst de evaluatie