Vier jaar geleden heeft ProRail de Handreiking Klimaatadaptatie opgesteld. Deze geeft projectteams concrete handvatten om aan de slag te gaan met klimaatadaptatie. Recent heeft Movares een evaluatie georganiseerd voor ProRail en samen de kansen besproken om klimaatadaptie standaard op te nemen in de werkprocessen.

Werksessie

Via de Handreiking krijgen projectteams in 6 stappen inzicht in de eventuele risico’s van klimaatadaptatie in het project én zicht op verbetermogelijkheden om deze risico’s te mitigeren. Nu,  vier jaar later, hebben we in een werksessie de werking van de Handreiking Klimaatadaptatie geëvalueerd.

Resultaten van de evaluatie

Uit de evaluatie blijkt dat de Handreiking zorgt voor bewustwording, maar dat klimaatadaptatie nog niet overal gemeengoed is. Bewustwording is uiteindelijk ook het doel: zorgen voor ‘het goede gesprek’ over klimaatadaptatie in projectteams. De handreiking is in 4 jaar tijd beperkt toegepast. Daar ligt dan ook het verbeterpotentieel. Denk bijvoorbeeld aan duidelijk opdrachtgeverschap met concrete doelen, kennisdeling van ‘best practices’, het opnemen van een klanteis klimaatadaptatie in de standaard werkprocessen en duidelijkheid omtrent financiering. Positief is dat áls de handreiking is toegepast de projectteams enthousiast waren en dit direct positief uitpakte op klimaatadaptatie.

Advies

Door onze kennis en ervaring op het gebied van klimaatadaptatie, maar ook de toepassing daarvan in een project, konden we deze sessie goed begeleiden. We hielpen bij het duiden van antwoorden in de context van de praktijk en konden daarmee concrete adviezen geven hoe klimaatadaptatie beter geborgd kan worden in de organisatie.

Stefan Jak, beleidsadviseur ProRail: “De werksessie van Movares maakte op een goede manier inzichtelijk waar verbeterpunten liggen om de Handreiking Klimaatadaptatie beter in te bedden in de ProRail-werkprocessen.”

Vervolg

ProRail is druk in gesprek met het Ministerie van I&W om budget te verkrijgen om programmatisch invulling te geven aan klimaatadaptatie en om genoemde verbeterpunten door te voeren in de organisatie.