Electronic Track Relay (ETR)

Innovatieve ontwikkeling Electronic Track Relay maakt de treinbeveiligingsinstallatie minder gevoelig voor externe verstoringen

Movares heeft begin september 2015 van ProRail de opdracht gekregen voor de volgende fase en versnelling van de ontwikkeling van het Electronic Track Relay. Een ETR kan 1 op 1 de oude mechanische B2 vane treindetectie relais vervangen. Op het grootste deel van ons spoorwegnet vindt de treindetectie plaats met het mechanische B2 vane relais. Een zeer veilig en betrouwbaar onderdeel wat al ruim 50 jaar trouwe dienst doet. Echter de moderne tijd met meer treinen, lichter materieel en talloze andere elektronische systemen en hun stoorstromen, stelt hogere eisen aan de werking van het relais.

SIL veiligheidsniveau
Binnen Movares is veel expertise aanwezig op het gebied van treindetectie en wordt al enige jaren gewerkt aan een innovatieve oplossing: het Electronic Track Relay (ETR). Een embedded software ‘computer’ met het hoogste SIL veiligheidsniveau, welke 1 op 1 met het mechanische treindetectie relais uitgewisseld kan worden. Het afgelopen jaar is grote vooruitgang geboekt met deze specialistische technische oplossing. Er is een proof of concept en een specificatie waar het ETR aan moet voldoen. Volgende stap is het maken van een prototype en het testen in het laboratorium en het veld. Op basis daarvan kunnen we de specificatie definitief maken en kan ProRail de ETR in grote aantallen inkopen.

Kostenbesparing
Op meerdere baanvakken speelt momenteel de ‘loss of shunt’ problematiek. De noodzakelijke maatregelen ten behoeve van treindetectie vergen met de conventionele technologie een grote investering. Dankzij het ETR kan de treindetectie verbeterd worden tegen veel lagere kosten. Om die reden is Movares gevraagd het ontwikkelingstraject te versnellen en hebben we begin september 2015 opdracht ontvangen voor het vervolgtraject. Een mooie waardering voor de initiatiefnemers  van deze ontwikkeling.