In de eerste helft van 2022 heeft Movares door duurzame advisering in projecten gezorgd voor potentieel 15,6 kton CO2-reductie, dat is gelijk aan de hoeveelheid CO2 die bijna 1 miljoen bomen in een jaar opnemen. ​

Zo adviseerden we Provincie Gelderland en aannemer Boskalis om het Groot Onderhoud A348 zo duurzaam en circulair mogelijk uit te voeren, hielpen we Provincie Zuid-Holland met het uitvragen van onderhoudscontracten met zo laag mogelijke milieu-impact, berekenden we de CO2-footprint van aanleg en onderhoud van infra van Provincie Flevoland, innoveerden we met 3D-geprinte computational design ontworpen perronkeerwanden voor ProRail, stelden we een product LCA op voor een raildemper van Kampa en hielpen we ProRail in hun aanbesteding met het gunningscriterium MilieuKosten Indicator voor het stimuleren van duurzaam materiaalgebruik.

Projecten onder CO2-korting

Daarnaast heeft Movares in de eerste helft van 2022 7 projecten afgerond die gegund waren onder CO2-korting:

Opdracht Opdrachtgever
Regio Noordoost Spoorkruisingen Elst Back-office ProRail B.V.
Extra uitvoeringsbegeleiding Ton Langeslag ProRail B.V.
Bediencentrale Tilburg VOF Movares – Infram – Goudappel Goffeng
Sunol baanstabiliteit ProRail B.V.
RNO: Arnhem – Vervangen Wisselverwarming ProRail B.V.
Amsterdam Lelylaan fietsenstalling: VO+ ProRail B.V.
Liempde – Engineering Vernieuwen hogesnelheidswissels ProRail B.V.