DSSU succesvolle mijlpalen

DSSU: succesvolle mijlpalen

Van 17 tot en met 22 augustus zijn opnieuw enkele grote stappen gezet voor het realiseren van het ‘masterplan’ DSSU (Doorstroom Station Utrecht). Het gloednieuwe station Utrecht Vaartsche Rijn werd in gebruik genomen als zevende en laatste station van het Randstadspoor. Ook station Utrecht Zuilen is weer open. Tussen Lunetten en Utrecht CS zijn momenteel acht sporen in bedrijf: de eindsituatie voor DSSU. Daarnaast is het opstelterrein aan de Zuidzijde van Utrecht Centraal omgebouwd en opnieuw aangesloten op de reizigerssporen.

Testleider Nico v/d Linden en Bert Loonstra van Movares testen de aanpassing op Post OZ van Utrecht, Technisch Leider DSSU Johnny van Drunen kijkt hoe het staat met de voortgang.

Testleider Nico v/d Linden en Bert Loonstra van Movares testen de aanpassing op Post OZ van Utrecht. Technisch Leider DSSU Johnny van Drunen kijkt hoe het staat met de voortgang.


Twaalf weken ombouw

Gedurende de afgelopen twaalf weken werden het hart van Utrecht Centraal en de aansluitende sporen naar Maarssen en Opstelterrein Zuid (OZ) aangepast, zowel aan de noord- als aan de zuidzijde. De werkzaamheden waren erop gericht meer en sneller treinverkeer van en naar Utrecht mogelijk te maken. De lay-out van de sporen is hierbij drastisch gewijzigd. Er zijn wederom veel bestaande wissels weggehaald, waardoor het spoor minder complex is geworden.

Aangepaste lay-out van de sporen op de schermen van de treindienstleider op de VL-Post Utrecht.

Aangepaste lay-out van de sporen op de schermen van de treindienstleider op de VL-Post Utrecht.


Hogere snelheid

Ook de hogesnelheidswissels nabij Lunetten (hoekverhouding 1:29) richting Arnhem gingen volledig in dienst. Treinen passeren nu met hogere snelheid door deze wissels en kunnen dus sneller Utrecht in- en uitrijden. Deze wissels zijn ingeschoven met DSSU fase 5E3/4, tijdens het afgelopen Paasweekend, en werden vanaf toen al vanaf één zijde bereden.


Perron 6

Perron 6, ofwel spoor 14 en 15 is aangepast. Het perron is breder gemaakt om meer reizigers aan te kunnen. Een goederenwachtspoor heeft hiervoor plaatsgemaakt. Goederentreinen rijden nu met 80 km/u door Utrecht en hoeven niet meer te stoppen. Ook zijn alle sporen aan de zuidzijde van Utrecht CS helemaal klaar. Dit resulteert in een verdubbeling: vier naar acht sporen.

Spoor 15 naast het nieuwe perron 6.

Spoor 15 naast het nieuwe perron 6.

 

Ook Station Utrecht Vaartsche Rijn is op maandag 22 augustus in gebruik genomen. Dit overstapstation aan de rand van de Utrechtse binnenstad bedient de Sprintersporen in de richting van Lunetten-Houten en Bunnik-Driebergen.

Utrecht Vaartsche Rijn

Station Vaartsche Rijn gaat in dienst, in 2018 zal hier ook de tram (Uithoflijn) halteren.

 

Ook de NS reisplanner neemt Utrecht Vaartsche Rijn op in het reisschema.

Ook de NS reisplanner neemt Utrecht Vaartsche Rijn op in het reisschema.

Testwerk Movares Treinbeveiliging

Gedurende de afgelopen weken waren Movares-collega’s van Treinbeveiliging veelvuldig aan het werk te rond Utrecht. Hier testten ze in weekenden en doordeweekse nachten de nieuwe installatie. Het ging daarbij vooral om het koppelen van de seinen, wissels en spoordetectie aan de nieuwe treinbeveiliging.

Koffers met telefoonsets voor de communicatie tussen de Testleider Treinbeveiliging van Movares en het personeel van de aannemer om de veiligheidstesten uit te voeren.

Koffers met telefoonsets voor de communicatie tussen de Testleider Treinbeveiliging van Movares en het personeel van de aannemer om de veiligheidstesten uit te voeren.

ATB-testritten

Zo werden er bijvoorbeeld ATB-metingen gedaan over de nieuwe dan wel aangepaste sporen. ATB (Automatisch Trein Beïnvloeding) is een signaal dat via de spoorstaven aan de trein wordt doorgegeven en waarmee de machinist de snelheid van de trein kan bewaken. Tijdens deze metingen vervulde Movares een belangrijke rol. De kwaliteit van de ATB-signalen werd getest en Movares verzorgde de analyse van de meetresultaten op de meettrein, met als taak de juiste treinrijwegen in te stellen voor een goede meting. Ook in de nacht van 21 op 22 augustus werden de werkzaamheden afgesloten met deze metingen.

Meting

Meting van de ATB-signaalsterkte met de Jules-meettrein.


ATB-meettrein ‘Jules’ aan het meten ter hoogte van de nieuwe VL-Post te Utrecht. De trein wordt door een dieselloc geduwd omdat er nog geen 1500V tractie aanwezig was.

ATB-meettrein ‘Jules’ aan het meten ter hoogte van de nieuwe VL-Post te Utrecht. De trein wordt door een dieselloc geduwd omdat er nog geen 1500V tractie aanwezig was.


Movares-medewerker Mark Hauer aan het werk in de ATB-meettrein tijdens de testen op 14 aug 2016.

Movares-medewerker Mark Hauer aan het werk in de ATB-meettrein tijdens de testen op 14 aug 2016.

In het afgelopen weekend (vanaf woensdag 17 aug) is er ook  nog een aanpassing geweest aan de sporen 11 en 12 inclusief de wissels.

De

De eerste treinen op zaterdagochtend naar Woerden, te zien op het scherm van de treinleider.

Vanaf woensdag 17 augustus zijn ook de sporen 11 en 12 aangepast, inclusief de wissels. In de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 augustus vond de ombouw in de beveiliging plaats, die vervolgens is getest door de beltester en testleiders van Movares.

Instructie van de Leider Locale Veiligheid (LLV) aan het personeel van de aannemer om buiten veilig te kunnen werken.

Instructie van de Leider Locale Veiligheid (LLV) aan het personeel van de aannemer om buiten veilig te kunnen werken.


Movares-medewerkers Evert-Jan van den Berg en Werner Voorn als testleiders vanuit de VL-post Utrecht tijdens de laatste test van de wissels van Utrecht Noordzijde.

Movares-medewerkers Evert-Jan van den Berg en Werner Voorn als testleiders vanuit de VL-post Utrecht tijdens de laatste test van de wissels van Utrecht Noordzijde.

Zondagmiddag was de aannemer klaar met de aangepaste seinen en wissels die vervolgens door Movares getest konden worden.

Van webcam http://cu2030.nl/pagina/webcams) : Nieuwe lay-out aan de Noordzijde van Utrecht. Links de reeds aangepaste DSSU-sporen, in het midden de sporen die nog omgebouwd moeten worden en rechts de buurtsporen. Het verschil tussen links en het midden is duidelijk: doorgaande sporen versus veel wissels.

Nieuwe lay-out aan de Noordzijde van Utrecht. Links de reeds aangepaste DSSU-sporen, in het midden de sporen die nog omgebouwd moeten worden en rechts de buurtsporen. Het verschil tussen links en het midden is duidelijk: doorgaande sporen versus veel wissels.

In de nacht van zondag op maandag vonden de afsluitende ATB-meetritten plaats. Zo kon zonder storing en uitloop opnieuw een zeer groot deel van DSSU in dienst worden gegeven.
Het terrein Post OZ bij Utrecht Centraal blijft nog enkele weken buiten gebruik. Begin september zal ook dit gebied weer in gebruik worden genomen.


Het einde is in zicht, op naar een compleet DSSU

Veel tijd om na te genieten van deze belangrijke stap is er niet. In week 41/42, tijdens een 9-daagse buitendienststelling in de herfstvakantie, staat alweer een volgende stap op de planning, namelijk richting Overvecht/Blauwkapel. In week 47 volgt dan nog een stap richting Vleuten.

Opnieuw is hiermee grote voortgang geboekt op Utrecht, mede dankzij de fantastische inzet van de aannemer en van vele Movaren. In het bijzonder dank aan Movares-collega’s Ralph Schonenberg en Francis van der Meer voor de voorbereidingen en het regelwerk van deze ombouw en indienststelling. Het resultaat is een doorstroomstation Utrecht als een robuust systeem, waar meer en sneller gereden kan worden.

Wat nog rest is de spoorverdubbeling richting Leidsche Rijn over het Amsterdam-Rijnkanaal (Project Utark) in 2018. Zit dat er eenmaal op dan is ook daar de ‘flessenhals van twee sporen’ verdwenen.

Meer informatie: Preben Slotboom
Senior Adviseur/Projectleider DSSU