Contractondertekening levensduuronderzoek vaste stalen bruggen RWS

RWS gunt grootste onderzoek ooit naar levensduur vaste stalen bruggen aan IV-Infra, Movares en ProClass

Rijkswaterstaat heeft de combinatie IV-Infra, Movares en ProClass opdracht gegeven voor een grootschalig onderzoek op het gebied van de levensduur van vaste stalen bruggen. Doel van het onderzoek is de prioritering vaststellen voor de renovatie en het onderhoud van de kunstwerken. Het contract werd op 3 december 2019 ondertekend in Utrecht. Het heeft een looptijd van tenminste 3 jaar en een omvang van 188 vaste stalen bruggen. Daarmee is het de grootste opdracht op dit gebied in het bestaan van RWS. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door topconstructeurs van IV-Infra en Movares. ProClass voert het digitaliseren van alle bruggenarchieven uit.

Rijkswaterstaat staat voor een van de grootste uitdagingen in zijn bestaan. Een flink deel van de kunstwerken in ons land, zoals bruggen en viaducten stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en zijn toe aan vervanging of groot onderhoud. Door de toename van het verkeer worden o.a. de vaste stalen bruggen aanzienlijk zwaarder belast dan waarvoor ze destijds zijn ontworpen. RWS wil weten of deze bruggen constructief veilig zijn en wat de restlevensduur is. Daarmee wil RWS kunnen onderbouwen of en wanneer vervanging of renovatie nodig is.

Dit onderzoek vormt onderdeel van het RWS-programma Vervanging & Renovatie. Om dit omvangrijke programma goed te kunnen uitvoeren, is prioritering nodig welke bruggen voorrang verdienen. Reguliere onderhoudsinspecties zijn niet gericht op rekenkundig onderzoek en daarmee niet geschikt om de restlevensduur en sterkte te beoordelen. RWS heeft daarom een speciale opdracht aanbesteed om voor alle vaste stalen bruggen dit specialistische onderzoek uit te voeren. Het gaat hierbij om alle complexen van stalen bruggen, inclusief de opleggingen, voegovergangen en betondekken. De opdracht is door RWS gegund aan de combinatie van de ingenieursbureaus IV-Infra en Movares in samenwerking met databedrijf ProClass. De combinatie wist zich te onderscheiden in de markt door de kwaliteit van hun aanpak. RWS beoordeelde het plan van aanpak uitzonderlijk positief, mede op basis van het klantgerichte werkproces, de efficiënte werkwijze en de inzet van topexperts.

‘Wij zijn trots op de gunning van deze enorme opdracht aan onze bureaus en kijken uit naar een langdurige en intensieve samenwerking met alle landelijke bruggenexperts en brugbeheerders van RWS,’ aldus Rob van Bodegraven (IV-Infra), Sander Eijgenraam (Movares) en Jurgen Slangen (ProClass).