Station Eindhoven loopt tegen de grenzen van de capaciteit aan. Nu al kan het busstation Neckerspoel, als spil in het regionale HOV-netwerk, het aantal reizigers niet aan. En ook de spoorinfrastructuur (spoor- en perroncapaciteit) bereikt de grenzen van haar capaciteit op korte termijn. Een hoogwaardige multimodale knoop als robuuste toegangspoort naar de Brainportregio is nodig. Een multimodale knoop voor treinen, bussen, fietsers, voetgangers en deelmobiliteit. Een internationaal knooppunt dat past bij de ontwikkeling, positie en ambitie van Brainportregio Eindhoven en waar de benodigde regionale, nationale en internationale verbindingen een plek hebben.

Consortium onderzoekt mogelijkheden

Gemeente Eindhoven, provincie Noord-Brabant, het ministerie van I&W en ProRail hebben het consortium bestaande uit advies- en ingenieursbureau Movares, Stedenbouwkundig bureau KCAP en architectenbureau Team V opdracht gegeven voor de MIRT Verkenning ‘Multimodale Knoop Eindhoven’. Het consortium zal de mogelijkheden voor de multimodale knoop onderzoeken, ontwerpen en vergelijken. Dat leidt tot een voorkeursbeslissing die naar verwachting in 2025 zal worden vastgesteld.