Op 25 en 26 november vindt het Colloquium Vervoersplanologisch Symposium (CVS) plaats. Dit jaarlijkse event dient als ontmoetingsplaats voor verschillende onderzoekers, adviseurs en beleidsmakers op het snijvlak van verkeerskunde, vervoerskunde en planologie.

Iedereen die deelneemt aan dit event levert een bijdrage in de vorm van een paper waarin wordt ingegaan op en discussie wordt gevoerd over vraagstukken binnen het vervoersplanologisch spectrum. Onze collega’s Synthia Wierenga en Marco Duijnisveld hebben samen met Maarten van Setten (Moventem) een paper geschreven over de vraag: ‘Wat kan de achterhoek leren van de McDonald’s’? Het paper is hier in te zien.