Binnenkort alleen te voet of op de fiets naar de binnenstad van Leiden? Dat zou zomaar kunnen. De ambitie van de gemeente Leiden is namelijk om een deel van haar binnenstad autovrij te maken. Dat is te lezen in de ‘Mobiliteitsnota 2020-2030’ en de ‘Parkeervisie 2020-2030’. Om het gebruik van de auto in het centrum verder terug te dringen wil de gemeente het aantal parkeerplaatsen op straat de komende 10 jaar verminderen en de parkeertarieven in de binnenstad verhogen. Voor verschillende doelgroepen worden goede alternatieven onderzocht om deze groepen reizigers te faciliteren in de beweging richting een autovrije binnenstad. Movares helpt de gemeente met het onderzoeken van de mogelijkheden.

In de Mobiliteitsnota staat beschreven dat overstappunten of hubs hier een schakel in vormen. Denk hierbij aan grootschalige overstappunten aan de rand van het stedelijk gebied waar automobilisten kunnen overstappen op snel én frequent hoogwaardig openbaar vervoer (transferia). Ook komen er plekken in de stad waar bezoekers of werknemers van buiten de stad hun auto kunnen parkeren en overstappen op duurzame mobiliteitsvormen (P&R-plus). Ook komen er plekken waar bewoners uit de stad op relatief korte afstand van hun woning hun mobiliteit kunnen ‘kopen’ in de vorm van ‘mobiliteit als een service’ (wijkmobiliteitspunten).

Kansrijke locaties
Movares onderzoekt welke locaties voor P&R-plus mogelijk en kansrijk zijn, wat de potentie is van (een netwerk van) P&Rplus voorzieningen aan de rand van de binnenstad (al dan niet in combinatie met transferia) en welke koppelkansen er met wijkmobiliteitspunten zijn. Ook adviseren we over de processtappen die nodig zijn om uiteindelijk over te gaan tot realisatie.