Wie in het schemerdonker aan de waterkant van de Lage Vaart bevers wil zien of bij kraakhelder weer met een verrekijker kiekendieven komt spotten, kan zijn hart ophalen in de Oostvaardersplassen bij Lelystad. In een lange strook grond tussen de snelweg A6 en het water van de Lage Vaart zijn 26 maart 2021 vier nieuwe uitzichtpunten geopend en worden honderden nieuwe bomen geplant. Het panoramapunt waarvandaan je bevers kunt spotten is bereikbaar via een halfverhard pad voor recreatieve fietsers en wandelaars. Jaarlijks wordt op 7 april de ‘Internationale Beverdag’ gehouden. Zet deze voor volgend jaar vast in je agenda!

Uitzichtpunten

Behalve voor het bespieden van kiekendieven en andere roofvogels, zijn de uitzichtpunten ook een prima plek om – vanachter de houten planken – ongestoord naar reeën, reigers en andere dieren te kijken. De nieuwe uitzichtpunten zijn als recreatieve rustpunten te vinden in het gebied rondom de Trekweg en de Praamweg in de Oostvaardersplassen. Voor Movares waren de uitzichtpunten een onderdeel van een opdracht van Staatsbosbeheer. Zo gaven onze ecologen invulling aan de velden en de poelen, en zorgden Wilko van Ommeren en Ian Ruijten ervoor dat de verschillende ontwerpen technisch maakbaar zijn en een zo hoog mogelijke ecologische waarde hebben.

 

Natuurtheater

Ten zuiden van de Oostvaardersplassen, langs de Lage Vaart, is tegenover de beverburcht een natuurtheater aangelegd. Het is een ideale picknick plek, met vooral in de ochtend- en avondschemering, de kans om bevers te zien. Architect Paul van der Ree van studioSK-Movares maakte het ontwerp, geïnspireerd door klassieke theaters.

Op de theatervormige podiumtrap  is er gelegenheid om van het weidse uitzicht over het water te genieten. Aan de waterkant dalen twee trappen af naar het water, om te kunnen pootjebaden. Volgens opdrachtgever Staatsbosbeheer niet alleen geschikt voor fietsers en wandelaars om even tot rust te komen, maar ook voor natuuronderwijs of kleinschalige culturele initiatieven.

 

Fotografie © Freddy Schinkel