Wij zien de fiets als hét vervoermiddel dat uitstekend past binnen een fysiek en economisch gezonde stad. De werkelijke maatschappelijke kosten en baten van de fiets worden nog niet altijd meegenomen in investeringskeuzes. Samen met Cycledata berekenden we dat een goede doorstroom van fietsers miljoenen euro’s kan opleveren!

Robuuste fietsstructuren

We willen oplossingen ontwikkelen die een sterke bijdrage leveren aan een gezonde, veilige en leefbare omgeving. De fiets speelt hierin een belangrijke rol. Wij zoeken de oplossing in het ontwerpen van robuuste fietsstructuren. Hierdoor verbetert de doorstroom, worden de wachttijden korter en daalt het aantal fietsverliesuren. Genoeg redenen om ons hier verder in te verdiepen om zo meer inzicht te krijgen in de economische effecten van de daling van fietsverliesuren.

Minder fietsverliesuren

Er zijn inmiddels enkele waarderingskengetallen bekend. Zo wordt de reistijdwaardering van fietsers geraamd op ongeveer € 9,00 per uur. Laten we er een theoretische rekensom op los, dan zouden de fietswachttijden voor een gemeente kunnen oplopen tot jaarlijks miljoenen. Dit is het onderzoeken waard, omdat dergelijke cijfers ongetwijfeld budget kunnen vrijspelen om de huidige knelpunten op te lossen. Tot op heden ligt in Nederland met name de focus op het verminderen van zogenaamde VVU’s, voertuigverliesuren in het autoverkeer. Waarom niet meer aandacht voor de fietsverliesuren (FVU’s)?

Economische waarde

Er zijn inmiddels innovaties op de markt die fietsintensiteiten meten en gegevens direct kunnen koppelen aan slimme verkeerslichten. Samen met Cycledata hebben we een eerste verkenning naar de economische waarde gedaan, waarbij we ons voor het gemak richten op de wachttijden bij kruispunten. Dit leverde de volgende berekeningen op:

  • Een stad als Deventer heeft 100.000 inwoners. Als we aannemen dat een gemiddelde fietser dagelijks per rit vier of vijf iVRI’s (intelligente Verkeers Regel Installatie) tegenkomt, komt dat neer op een economisch reistijdverlies van ongeveer 10 miljoen euro op jaarbasis.
  • Dit kunnen we ook voor een individuele route doen, bijvoorbeeld van Utrecht Centraal naar de universiteit Utrecht (ongeveer 5 km). Hier passeren zo’n 20.000 fietser dagelijks vijf iVRI’s. Betere doorstroming zou hier 5 miljoen euro kunnen opleveren.

Investeringskeuzes

In deze eerste verkenning hebben we de effecten op gezondheid, milieu, vermindering van drukte in het OV, op de autoweg en het openbare ruimtegebruik nog niet eens meegenomen. In steeds meer gemeentelijke mobiliteitsvisies staat de fiets bovenaan, gevolgd door OV, dan de deelauto en daarna pas de auto. Het zou interessant zijn om dieper in te gaan op de fiets om te kijken of we de economische schade kunnen verminderen, het reiscomfort kunnen verbeteren en effectiever met onze tijd en geld kunnen omgaan. Met gekwantificeerd inzicht, dus inzicht in gemeten fietssnelheden en -intensiteiten, kunnen we beleid maken en investeringskeuzes kwantitatief onderbouwen.

Duurzame bereikbaarheid

Wij zien de fiets als dé oplossing voor de schaarse ruimte in binnensteden, onze gezondheid en duurzame bereikbaarheid. Belangrijk dus, om de werkelijke maatschappelijke kosten en baten van de fiets mee te nemen in investeringskeuzes.

Cycledata richt zich naast de detectie van fietsers op fietspaden met haar innovatieve product i-Signum tevens op het verbeteren van de doorstroom van fietsers. Op basis van de hoeveelheid voertuigen op het fietspad kan het fietsverkeerslicht (iVRI) worden aangestuurd om zo de doorstroom van voertuigen op het fietspad te bevorderen en effectief te laten verlopen. De doorstroom verbetert, de wachttijden worden korter en het aantal fietsverliesuren daalt.