Bedrijventerrein scoort hoogste duurzaamheidsscore – Movares begeleidt proces

Utrecht, 16 september 2013

Ecomunitypark behaalt hoogst haalbare Ontwerpcertificaat BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling

Movares begeleidt proces

Het Ecomunitypark in het Friese Oosterwolde kreeg als eerste gebied in Nederland een Outstanding Ontwerpcertificaat van BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling toegekend voor het ontwerp van het gebied. Dit is de hoogst haalbare duurzaamheidsscore. De uitreiking vond plaats op maandag 16 september tijdens het openingscongres van de Dutch Green Building Week. Advies- en ingenieursbureau Movares is door de DGBC gecertificeerd expert en begeleidde het volledige certificeringsproces.

Bedrijventerrein Ecomunitypark is een uniek, duurzaam werklandschap dat 100 procent van het energiegebruik zelf zal opwekken. Het project heeft als doel bedrijven en instellingen bij elkaar te brengen die zich bezighouden met productie, distributie, dienstverlening, onderwijs, onderzoek en advies op het gebied van biobased economy. Movares heeft de bewijslast verzameld en alle onderbouwingen geschreven voor de certificering van Ecomunitypark. Met succes. Bijzonder is dat de jury twee innovatiecredits heeft toegekend, namelijk voor de innovatieve wijze van gronduitgifte en de uitvoering van het maatschappelijke bedrijfsinitiatief.

Duurzame gebiedsontwikkeling

Ook bijzonder is de zeer hoge score van 5 sterren. Dit geeft aan dat Ecomunitypark op veel elementen van duurzame gebiedsontwikkeling een goede prestatie levert. Voorbeelden hiervan zijn divers. Zo is het park energieneutraal en wordt vooral gebruik gemaakt van biobased materialen voor de gebouwen en fiets- en wandelpaden. Het voedsel dat geconsumeerd wordt in de restaurants is afkomstig van het park zelf. Er is veel samenwerking met regionale mbo- en hbo-opleidingen en de universiteit van Wageningen voor onderwijs en onderzoek op het gebied van duurzaamheid en biobased materialen. Daarnaast is ook aandacht voor behoud en versterking van natuurlijke en cultuur-historische elementen in het gebied.
Alle betrokkenen hebben het als een inspirerend project ervaren en veel ideeën opgedaan die in andere projecten toegepast kunnen worden.

Innovatief klimaat

“In het Ecomunitypark wordt duidelijk dat duurzaamheid werkt”, zegt Anne Jan Zwart, projectdirecteur Ecomunitypark. “Als mensen uit het MKB met andere bedrijven en kennisinstellingen gaan samenwerken in een inspirerend gebied met een balans tussen mens, milieu, maatschappij en financiële meerwaarde, ontstaat een innovatief klimaat. Dit leidt tot gezonde resultaten voor alle betrokkenen.” Zwart noemt de toegevoegde waarde van Movares ‘buitengewoon waardevol’. “In dit proces hebben wij Movares ervaren als een fijne samenwerkingspartner: zeer vakkundig, betrokken en efficiënt. Natuurlijk zijn we zeer tevreden met de uitkomst; vooral ook het feit dat het Ecomunitypark het eerste gebied is met een dergelijk gebiedslabel geeft een enorme voldoening.”

Over DGBC-Keurmerken

BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling is een certificeringmethode die duurzaamheid in de gebouwde omgeving in brede zin analyseert en waarmee een kwaliteitsstempel aan het gebied meegegeven kan worden. Movares heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van dit keurmerk. Adviseurs van Movares zijn de allereerste gecertificeerde experts en assessors voor BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling.

Meer informatie vindt u ook op: http://ecomunitypark.com en https://movares.nl/werkveld/breeam/