Alternatief voor de lange stadstunnel

Movares heeft een verkennende studie gedaan naar de inpassing van een tunnel van ca 600m in een stedelijke omgeving. Hierbij onderzochten we de mogelijkheid om de tunnel te voorzien van openingen in het dak. Zo ontstaat een effectieve splitsing in een aaneenschakeling van kortere tunnels.

Met dit onderzoek heeft Movares op overtuigende wijze aangetoond dat deze aanpak kan leiden tot een tunnelsysteem met een minstens zo hoog veiligheidsniveau, terwijl kostenbesparing mogelijk is voor een aantal kostbare, technische voorzieningen. De resultaten van dit onderzoek zijn ondermeer gepresenteerd op de conferentie Tunnelveiligheid van het IIR op 12 en 13 september van dit jaar.
 
Uit het onderzoek blijkt dat met deze oplossing een veel kleiner deel van de tunnel getroffen wordt door de gevolgen van een brand. Ook op de toegang voor hulpverleners kan dit een positief effect hebben.

Bekijk  de samenvatting van de presentatie zoals deze is gegeven op de conferentie van IIR op 12-13 september 2012.

Lees meer achtergronden over dit onderzoek.