Sinds 1 januari 2024 is het Adviesloket SEB ondergebracht bij het Ondersteuningsprogramma gekoppeld aan programma SEB en is Movares niet meer bij het Adviesloket betrokken. Vragen kun je sturen naar contact@opwegnaarseb.nl onder vermelding van ‘Adviesloket’. 

Het Rijksprogramma Schoon en Emissieloos Bouwen start een loket voor opdrachtgevende overheden. Het loket adviseert bij de implementatie over schoon en emissieloos bouwen. Het loket is behulpzaam bij vragen rond financiering, inkoopinstrumenten en beleidsadvisering. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de opgedane kennis en ervaring uit Buyer Group Zero Emissie Bouwmaterieel.

Het loket helpt overheden die aan de slag willen met schoon en emissieloos bouwen, maar worstelen met vragen zoals: Hoe beïnvloed ik de besluitvorming als ik SEB wil opnemen in beleid? Wat zijn effectieve inkoopinstrumenten die passen bij mijn organisatie? Welk emissieloos materieel is er beschikbaar in de markt? Hoe zit het met subsidies of financieringsmogelijkheden? Wat moet ik regelen qua laadvoorzieningen? En hoe controleer ik of nieuw beleid worden nageleefd tijdens de uitvoering? Dit zijn concrete projectvraagstukken waar het Adviesloket SEB bij kan helpen.

Ervaring

De kennis van het adviesloket komt voort uit de Buyer Group Zero Emissie Bouwmaterieel. Dit is een samenwerkingsverband van koplopende opdrachtgevers, opdrachtnemers en leveranciers die kennis en ervaring delen rondom het thema Schoon en Emisisieloos Bouwen. Dit adviesloket is weer een vervolg op het adviesloket dat destijds is opgericht in samenwerking met de Buyer Group Zero Emissie Bouwen.