Door het afbouwen van de grootschalige opwekking van elektrische energie en het verhogen van de beschikbaarheid van de transport- en distributienetten gaan de hoogspanningsstations er anders uitzien. Noodzakelijke aanpassing van bestaande, verouderde installaties geeft hier een extra versnelling aan. Het ervaren stationsteam van Movares Energy werkt hier graag aan mee.

Hoogspanning schakelstations
Movares Energy heeft de specialisten in huis om u op constructief en elektrotechnisch vlak van dienst te zijn bij nieuwbouw, uitbreiding of renovatie van hoogspanning schakelstations. Hierbij kan het station in bedrijf blijven. Ook voor praktische adviezen op het gebied van belastbaarheid, elektromagnetische compatibiliteit (laagfrequente EMC), aarding, kortsluitvastheid, beveiliging of isolatieco├Ârdinatie kunt u bij ons terecht.

Specialisatie Landstations
Voor het aansluiten van de windparken op zee bouwt TenneT verschillende landstations. Een ervan is landstation Borssele waarvoor Movares de technische engineering voor het civiele, primaire en secundaire deel verzorgt. Ook de kabelverbinding tussen het landstation en het bestaande station Borssele hoort tot de opdracht. Het vermogen van het station is 1400MVA, bij de spanningsniveaus 220kV, 380kV en 33kV. Naast compensatiespoelen bevat het station ook een inschakel weerstand, op 380kV niveau, voor het inkoppelen van het windpark op het reguliere elektriciteitsnet.

Projectvoorbeelden:

  • TenneT: Opstellen UAV-GC contractdossiers voor Robbenplaat en Borssele 380kV
  • TenneT: Engineering Landstation Borssele 380kV
  • TenneT: Aardnetten: berekening van stap- en aanraakspanningen 110kV
  • TenneT: Renovatie in bedrijf zijnd station Krimpen 150kV