Nieuwe Stationsstraat 10<br /> 6811 KS Arnhem

Projecten in de regio Noordoost blijven onverminderd complex en uitdagend. Het is daarom essentieel dat regionale bestuurders de juiste aanbestedingsvorm kiezen. Dat gemaakte afspraken nagekomen worden. Movares is de partner waar u volledig op kunt bouwen.

Movares heeft veel ervaring met het efficiënt, daadkrachtig en volgens planning uitvoeren van infrastructurele projecten in uw regio. Van de vroegste planning tot de uitvoering en het beheer. Hiermee bieden we écht toegevoegde waarde voor bestuurders, uitvoerders en eindgebruikers.

Regiodirecteur:
Joof Tummers
Bezoekadres:
Nieuwe Stationsstraat 10 (WTC, 10e etage)
6811 KS Arnhem

Telefoon: +31 (0)6 - 53 10 62 63

Team Arnhem

Movares voert werkzaamheden in uw regio uit bij de opdrachtgever in huis of vanuit het eigen regiokantoor in Arnhem. Ons team van ervaren adviseurs levert graag een bijdrage aan het realiseren van uw doelstellingen

De kracht van Movares in uw regio

Met Movares in uw regio bent u verzekerd van de beste mensen voor uw project. Hoe complex dat ook is. Ons team in de regio Noordoost biedt:

  • Specialisten die het vakgebied en de regio door en door kennen
  • Projectmanagers die denken in creatieve oplossingen
  • Adviseurs die buiten de gangbare kaders denken

De adviezen en oplossingen van onze professionals in de regio Noordoost zijn geborgd door specialistische kennis en ervaring vanuit ons hoofdkantoor in Utrecht. Met ons kantoor in Arnhem leggen we de verbinding naar u. We ontmoeten u graag.

Joof Tummers
Regiodirecteur Noord Oost