DNR 2011 – 1e herziening – juli 2013

Hier kunt u de algemene voorwaarden downloaden welke van toepassing zijn op offertes, de overeenkomsten die hieruit voortvloeien en onze werkzaamheden:

DNR 2011 – 1e herziening – juli 2013