De Movares Foundation is al een aantal jaar partner van Stichting IMC Weekendschool. Samen willen we een bijdrage leveren aan de doelstelling door het geven van gastlessen of begeleider zijn tijdens de gastlessen. Deze ontmoetingen blijven de leerlingen bij en ze verbreden zo hun horizon. Omgekeerd krijgt de gastdocent een frisse blik op het vakgebied. Resultaat: wederzijdse inspiratie vanuit een respectvolle, gelijkwaardige, open houding naar elkaar. Gastdocent zijn op een weekendschool betekent: kinderen een vakgebied laten zien en vertellen over de keuzes die jij hebt gemaakt en waarom. In de lessen staat de interactie tussen leerling en gastdocent centraal. Meerdere Movares medewerkers hebben hier aan meegewerkt en met veel plezier!