REA College Nederland

Project
Voor jongeren met een beperking is het belangrijk een vak te leren waarmee zelfstandig het brood kan worden verdiend. Dat doe je meestal in het beroepsonderwijs, bijvoorbeeld bij een ROC. Als het reguliere beroepsonderwijs geen passende opleiding kan bieden voor een jongere met een arbeidshandicap, is het REA College een alternatief. Zij dagen jongeren met een beperking uit om een volwaardig vak te leren en helpen deze leerlingen aan een duurzame arbeidsplaats op minimaal MBO-niveau.

Hulp Movares
Vijftien jongeren van het REA College en hun begeleiders brachten een bezoek aan Movares. De jongeren waren hier op uitnodiging van collega Jan van der Sluis. Jan geeft naast zijn werk op de afdeling ICT ook regelmatig gastlessen op ROC-scholen. Samen met de Movares Foundation verzorgde hij een bedrijfsbezoek om de mogelijkheden van Movares als leerbedrijf te laten zien. Jan en de afdeling Communicatie ontvingen de leerlingen voor een uitleg over ons bedrijf en het werk van de afdelingen Communicatie en ICT. Ook de Movares Foundation presenteerde zich met een filmpje met diverse aansprekende Foundation-projecten en trakteerde de jongeren op een echte cappuccino in de koffiecorner. Onderdeel van het bedrijfsbezoek was ook een rondleiding door het nieuwe pand voor een kennismaking met het Nieuwe Werken, waarbij het de jongeren opviel, dat er erg veel ruimte en rust was en toch gezelligheid. Jan: “De reacties van de leerlingen op dit bedrijfsbezoek waren positief. Movares wil ook voor hen een leerbedrijf zijn en hoopt dat zij hen een stageplek kan bieden op het gebied van bijvoorbeeld (salaris)administratief, ICT, elektro- of grafische techniek. Het geeft zo veel meerwaarde voor iedereen!”

 

Meer informatie: Jan van der Sluis en Marian de Jong.

Zie ook: REA College Nederland en Movares Foundation.

Medewerkers

REA College bij Movares 4REA College bij Movares 3REA College bij Movares 2REA College bij Movares 1

Leerlingen van het REA College op bedrijfsbezoek bij Movares