Mefiboseth – zorg voor kinderen met een handicap in India

 

Project
Mefiboseth realiseert in India opvang voor meisjes met een lichamelijk beperking. Het huis waar de kinderen opgevangen worden heet ‘Ananda Nilayam’, ‘House of Joy’. Dit huis wordt gerund door Hanock & Jacomien. Jacomien leerde tijdens haar afstuderen in India haar man, Hanock Golla, kennen. Samen zien zij het als hun taak om zich in te zetten voor deze meiden. De beperkingen zijn ontstaan bijv. ten gevolge van polio, amputatie, neurologische aandoeningen. Naast het zorgen voor basisonderwijs ontvangen deze kinderen de noodzakelijke therapieën, operaties en/of revalidatie. Daarnaast ontvangt het kind – als het ouder is – een beroepstraining, zodat het mogelijk in eigen levensonderhoud zal kunnen voorzien. Bij al deze vormen van hulpverlening wordt, indien mogelijk, gebruik gemaakt van scholen en instellingen in de omgeving van het centrum. Het uiteindelijk doel van de hulpverlening is dat de meiden kunnen integreren in de maatschappij in plaats van voor altijd aan de rand van de samenleving te blijven staan.

 

Hulp Movares
Collega Jan van den Brink van Movares Wegontwerp heeft drie maanden vrijwilligerswerk verricht op het project in India. Samen met z’n vrouw hebben ze de projectleiding van House of Joy vervangen. Ze hebben zich beziggehouden met het doen van fysio-oefeningen, het geven van IRT en het doen van klussen op het project. Met eigen ogen hebben ze gezien dat het een werkelijk ‘huis van vreugde’ is. Movares heeft een viertal deelprojecten gefinancierd: de bouw van een nieuwe watertank, vervangen van muggennetten in het gebouw, aanleg van ventilatiesysteem in badkamer van de meiden en ondersteuning van nabijgelegen schooltje.

Medewerkers iconKennis icon

House of Joy - Jan van den Brink tehuis in India Movares Foundation House of Joy

Nieuwe watertank - Jan van den Brink tehuis in India Movares Foundation Jan helpt bij bouw van nieuwe watertank

Aanleg ventilatiesysteem badkamer - Jan van den Brink  tehuis in India Movares Foundation Nieuw ventilatiesysteem

Ondersteuning schooltje - Jan van den Brink in tehuis in India voor Movares Foudnation Jan van den Brink en zijn vrouw in het schooltje

Muggennetten - Jan van den Brink tehuis in India Movares Foundation Vervanging muggennetten