Mensen die niet kunnen praten (Foundation of The Angels)

Project
Kinderen en volwassen die niet kunnen praten hebben communicatiehulpmiddelden nodig om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Als een spraakbeperking gepaard gaat met bewegingsbeperkingen is gebarentaal niet geschikt. Dit komt bijvoorbeeld voor bij mensen met het Angelman Syndroom of Celebrale Parese. Zij hebben moeite met bewegen waardoor ook de mondmotoriek en spraak beperkt wordt. Met het Pragmatic Organised Dynamic Display (PODD) kan gecommuniceerd worden door het aanwijzen van pictogrammen. De communicatie wordt samen met het lerende kind door een ouder of begeleider tot stand gebracht zodanig dat kinderen later zelfstandig de ‘taal’ leren. Het PODD-boek wordt hun ‘stem’.

Hulp Movares
PODD-boeken zijn complex en uitgebreid. Ouders en hulpverleners die het systeem eerst moeten leren, ervaren een drempel vanwege de vindbaarheid van pictogrammen (wat staat er wel en niet in). Hoe sneller men start met leren toepassen, hoe sneller een kind een stem heeft. De ontwikkelaars van Movares bundelen hun innovatieve krachten om een zoekfunctie te bouwen die op computer of mobiele apparaten snel beschikbaar is. Op 21 augustus vond de formele software overdracht plaats die ingenieurs van Movares hebben gemaakt voor de stichting Angelmansyndroom.