Vanuit het samenwerkingsverband tussen Movares Foundation en IMC Weekendschool zijn er regelmatig interessante gastlessen gegeven door Movares-collega’s. In april 2024 hebben Annelie van Tilburg en Liesbeth Peterson, 2 enthousiaste Movares-collega’s een gastles gegeven. Dit keer was het onderwerp energie en duurzaamheid. Er werd gestart met een korte presentatie met veel vragen zoals ‘Wat doet het niet meer als er geen elektriciteit is?’ Er werd geantwoord: ‘Dan kunnen we gaan Fortnite meer spelen juf!’ Daarna is er een leuke groepsopdracht gedaan in het kader van ‘Expeditie Energie’.

Stichting IMC Weekendschool verzorgt aanvullend, motivatie-gericht onderwijs voor jongeren, op die plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is. Vrijwilligers, professionals vanuit Movares ontmoeten jongeren en vertellen gepassioneerd over hun vakgebied. Door deze lessen verruimen ze hun blikveld, ontdekken ze waar hun talenten en interesses liggen en verbeteren ze vaardigheden zoals samenwerken en onderzoeken. Zo bereiden de jongeren zich spelenderwijs voor op de belangrijkste stap na hun schoolbestaan: het maken van gemotiveerde keuzes voor de toekomst.