De Utrechtse Uitdaging i.s.m. woningbouwcoöperatie Mitros

 

Project
Het wooncomplex De Dame bestaat uit 60 appartementen sociale huur voor ouderen. De ontmoetingsruimte van de Dame wordt in zelfbeheer door de bewoners open gehouden onder het motto De Dame Doet Het! Ook de oudere bewoners uit de wijk zijn welkom en helpen mee. Inmiddels is er in de Dame ook een buurtfitness gestart voor de bewoners en voor allochtone dames uit de omgeving.

Hulp Movares
Ons is gevraagd mee te denken hoe de nieuwe fitnessruimte op een leuke en goedkope manier kon worden ingericht. De bewoners zouden hierbij zelf mee moeten kunnen helpen. Met wat verf, lapjes stof en ikea-meubilair hebben we een inrichtingsvoorstel gemaakt, die stapsgewijs kan worden uitgevoerd. Daarnaast hebben we gekeken of de vele toestellen zonder problemen ten aanzien van de ventilatie en de elektrische installatie geplaatst konden worden.

 

Kennis

 

Fitness De Dame 1            Fitness De Dame 2

 

 De dame doet het           nieuwe situatie de dame

 

Licht de Dame