Movares vergroot via de Movares Foundation de sociale en economische betrokkenheid van mensen bij hun omgeving. Met expertise van medewerkers steunen we verschillende maatschappelijk relevante projecten. Door Basisschool De Pijlstaart in Utrecht is een interessant projectidee ingediend op het gebied van het verduurzamen van het schoolplein en dit is passend binnen de doelstelling van de Foundation. Movares heeft meegedacht over het maken van een ontwerp, stappenplan en financiële onderbouwing. Op naar een goede samenwerking en een duurzaam en groen schoolplein!