Planstudie en MER

Planstudie en MER

Een goed begin

De (vroege) planfase is de eerste stap op weg naar het ontwerp en de realisatie van een (infrastructureel) werk. In opdracht van initiatiefnemers als gemeenten, provincies, ProRail en RWS werkt Movares aan planstudie-projecten variërend van een relatief klein bestemmingsplan tot een grote OTB- of MER-studie. Dergelijke projecten doen een beroep op onze kennis van omgevingseffecten, ontwerp, verkeerskunde en verschillende technische disciplines, afhankelijk van de aard van de planstudie. Ons kernteam Planstudies zorgt voor de aansturing van alle relevante disciplines, waarborgt de integraliteit en projectbeheersing. De mensen bij Movares Planstudies beschikken over kennis van ruimtelijke procedures, van waaruit we goed leesbare beslisdocumenten opstellen.

Verbinding van technieken

Onze plansstudie-experts werken hierbij nauw samen met de technische specialisten van Milieu en Natuurontwikkeling, de ontwerpers en de kostendeskundigen. Onze adviseurs zijn dus gewend om ‘over de schutting’ te kijken. Dergelijke senior adviseurs zijn de spin in het web tussen de interne en externe projectmedewerkers, weten kennis te mobiliseren, te verbinden en te integreren. De taak van onze projectmanager is om te zorgen voor de coördinatie tussen de verschillende groepen, alsmede de contacten met de opdrachtgever.

Verbinding van fasen

Het is belangrijk dat een planstudie niet op zichzelf staat, maar soepel verwerkt kan worden in de vervolgfasen. Door onze kennis en ervaring op het gebied van aanbestedingen en contracten zijn onze experts in staat om in een planstudie alvast voor te sorteren op het toekomstige contract met de aannemer; zelfs met de onderhoudsfase wordt rekening gehouden.

Verbinding van project en omgeving

In de planfase worden alternatieven en varianten geïnventariseerd en onderzocht. Inbreng van belanghebbenden is daarbij een noodzaak om de eisen/wensen uit de omgeving te kennen, draagvlak te creëren en informatie te verkrijgen. Daarnaast geldt dat zonder bestuurlijk draagvlak (commitment van de politiek, beschikbaar stellen van budgetten) geen project van start gaat. Tegelijkertijd is het van belang om de snelheid in het proces te houden en om eenmaal gemaakte afspraken expliciet vast te leggen. Dit om te voorkomen dat uitgangspunten door de tijd worden achterhaald of opnieuw ter discussie worden gesteld. Dit onderdeel van projectbeheersing vereist een nauwe samenwerking tussen de projectmanager en de omgevingsmanager. Bij Movares is uw planstudie en MER in ieder geval in goede handen.

Fly-over Kerensheide
19 januari 2017

Blog 2: Nieuwe opgaven in planstudies

Fons van Reisen geeft 5 succesfactoren aan om flexibel in te spelen op de nieuwe opgaven bij ruimtelijke planprocessen in een vaak dynamische omgeving.

TramplannenCS_Uithof
29 juni 2016

Planstudies naar een next level

‘Planstudies zullen wel een metamorfose ondergaan de komende jaren. De omgeving van planstudies verandert snel’, aldus Frits Verhees in zijn blog.