Vacature: Medior adviseur stedelijke mobiliteit Amsterdam

Referentie 22.17.82

Gemeenten en provincies blijven investeren in (onderzoek naar) het verbeteren van de bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers, verduurzaming van de stedelijke leefomgeving en het optimaliseren van het efficiënt gebruik van de openbare ruimte en parkeervoorzieningen. Ook zoeken ze naar beter beheer met minder geld. Vanwege groei in onze opdrachtenportefeuille en onze ambitie om ons als toonaangevend adviseur bij deze opdrachtgevers te positioneren, zoeken wij voor regiokantoor Noordwest (in Amsterdam) een ambitieuze medior adviseur stedelijke mobiliteit.

Als adviseur stedelijke mobiliteit ben je verantwoordelijk voor het verkrijgen, aansturen en uit (laten) voeren van projecten en het adviseren en rapporteren aan opdrachtgevers. Onze diensten in het regiokantoor richten zich op:

 • Duurzame gebiedontwikkeling
 • Bereikbaarheid
 • Mobiliteit
 • Parkeren, P+R, (fiets)transferia
 • Stationslocaties
 • Inpassing van infrastructuur

Als adviseur stedelijke mobiliteit ben je in staat om:

 • Publieke en private opdrachtgevers te adviseren over slimmere, snellere, efficiëntere en veilige verkeer- en vervoersoplossingen;
 • Een inhoudelijke verkeersplanologische bijdrage aan structuurvisies, gebiedsvisies, bestemmingsplannen, projecten en andere beleidsplannen op lokaal en regionaal niveau te leveren;
 • Relevante ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer te signaleren, interpreteren en implementeren in je adviezen;
 • Kwantitatieve en kwalitatieve vervoersanalyses uit te (laten) voeren;
 • Output van verkeerskundige modellen te interpreteren en in je adviezen te verwerken;
 • Vraagstukken op het gebied van (regionaal) verkeersmanagement en vraagbeïnvloeding (mobiliteitsmanagement) op te pakken;
 • Leiding te geven aan (innovatieve) onderzoeksopdrachten.

 

In het speelveld van regionale opdrachtgevers, bestuurders, beslissers en stakeholders; zowel extern (klant en projectomgeving) als binnen Movares voel jij je thuis. Je bent afgestudeerd op HBO of WO niveau op een onderwerp dat aansluit bij deze vacature. Bij voorkeur heb je al ervaring opgedaan met adviesopdrachten in dit werkveld.

 Je beweegt je gemakkelijk tussen collega’s en opdrachtgevers en weet je sociale vaardigheid goed te combineren met resultaatgerichtheid. Je bent sensitief voor bezwaren en emoties, maar weet te overtuigen als het gaat om oplossingen.

 Je vindt het leuk om je eigen netwerk uit te bouwen en te onderhouden. Daarbij mag je rekenen op het Movares netwerk en onze goede marktpositie, onder meer dankzij raamcontracten en een aansprekend portfolio van referenties. Je werkt òf rechtstreeks bij de opdrachtgever òf in een team van professionals op het regiokantoor waarbij je gebruik kunt maken van de kennis en ervaring uit heel Movares.