Mede vorm geven aan het cultuurlandschap van onze en de komende generaties

Jan van den Brink adviseur wegontwerp & fietsexpert
VisievormersWerken bij Movares

Samen met mijn collega’s fraaie en coherente fietsprojecten maken: ik krijg er energie van! Het is daarbij de kunst om met kennis van zaken en met oog en hart voor de omgeving tot een afgewogen ontwerp te komen. Als Movares geven wij immers mede vorm aan het cultuurlandschap van onze én de komende generaties.

Meer fietsers, minder auto’s
Het mooiste project waar ik tot nu toe bij Movares aan heb gewerkt, is er eentje in het westen van het land. In een quickscan van een fietspad tussen Leiden en Voorschoten is in overleg met de opdrachtgever meer ruimte voor fietsers gekoppeld aan minder ruimte voor auto’s. Om het fietspad daadwerkelijk te kunnen verbreden, zijn een versmalling van de rijbaan en een verlaging van de snelheid op de hoofdrijbaan als randvoorwaarden gesteld. Dit vind ik een mooie stap: meer ruimte voor de actieve, meer kwetsbare weggebruikers en minder ruimte voor auto’s. Daarnaast hebben we het belang van de bomen langs het fietspad bij de start van het onderzoek benadrukt. In de uitwerking hebben we deze bomen allemaal kunnen behouden – een mooi resultaat.

Fietsprojecten én studies in de vroege planfase
Als Adviseur Wegontwerp & Fietsexpert werk ik aan fietsprojecten én aan studies in de vroege planfase. Ik vind het een sport om te zorgen dat er steeds een samenhangend verhaal ligt, om de opdrachtgever mee te nemen in het verhaal en om zorgvuldig en weloverwogen te anticiperen op nieuwe vragen en inzichten. Ook neem ik graag de tijd om een integrale tekst te schrijven of te kijken hoe ik een nieuwe vraag op kan pakken. Deze afwisseling maakt mijn werk uitdagend. In mijn werkdagen wissel ik verder in- en externe overleggen af met werkblokken. Ik kan mijn eigen tijd indelen, en dat bij een bedrijf met leuke en diverse collega’s, waar ik de ruimte krijg om te doen wat ik belangrijk vind.

Movares is een bedrijf met leuke en diverse collega’s, waar ik de ruimte krijg om te doen wat ik belangrijk vind.
Jan van den Brink adviseur wegontwerp & fietsexpert

Een werkdag van Jan
Na het ontbijt stap ik eerst op de fiets om een half uur rond te fietsen door het open landschap richting Soest. Vervolgens ga ik aan de slag op mijn zolderkamer met fraai uitzicht op een aantal grote bomen. Ik neem kort m’n agenda door voor de dag & scan wat mail. Om negen uur overleg ik met collega projectleider conditionering om de effecten van een variantenstudie op hoofdlijnen te analyseren. Aansluitend overleg ik met een collega conditionering om de impact van dezelfde studie op de ondergrondse infrastructuur door te nemen. Het is tijd voor een minipauze. Om half elf praat ik met twee collega’s door over een boekbijdrage rond bomenlanen en wegen. We hebben commentaar terug van de uitgever en bespreken hoe we er mee om gaan en wie wat oppakt. Van elf tot twaalf zit ik samen met collega projectmanager aan tafel met een opdrachtgever om een voorstel voor een aanvullende fietsopdracht door te nemen. We discussiëren over het belang en het niveau en hoe het in de opdracht in te passen is.

Genoeg vergaderd: tijd voor een lange pauze. Ik stap weer op de fiets om m’n hoofd leeg te fietsen en alles op een rijtje te zetten. Na de fietstocht ga ik weer verder: ik schrijf op LinkedIn een bericht over een waterproject voor de Movares Foundation waar ik met collega’s landschap en water aan heb bijgedragen. Vervolgens heb ik een besluitenoverleg over een lopend spoorproject. We bespreken hoe we omgaan met openstaande besluiten. Dan neem ik nog een memo rond circulatie van verkeer door van collega verkeer. Afsluitend denk ik alvast na over de volgende week: wat staat me te wachten? Dan kan ik maandag weer fris aan de slag!

Gerelateerde vacatures

Senior adviseur ecologie

Jij wordt hét boegbeeld van het team Ecologie en neemt het team mee in jouw visie op het vakgebied.

Senior adviseur warmtenetten

Jij gaat samen met ons een nieuw werkveld starten binnen Movares en levert zo een bijdrage aan de verduurzaming van Nederland.

Meer verhalen van visievormers, impactmakers en toekomstversnellers