• Assetmanagement
  We leggen voor u de verbanden tussen de drie organisatorische niveaus in Assetmanagement: strategisch, tactisch en organisatorisch.
 • BridgeDoctor®
  Geen land ter wereld heeft zoveel beweegbare bruggen als Nederland. Ze vormen een essentieel onderdeel van onze infrastructuur. Veel beweegbare bruggen zijn in de jaren...
 • Constructief Ontwerpen & Bouwkunde
  Multidisciplinair werken, veel creatieve inbreng en het gebruik van innovatieve materialen en technieken. Dat zijn belangrijke ingrediënten voor een goed, kwalitatief constructief ontwerp.
 • Constructieve Waterbouw
  Een groot aantal natte kunstwerken in Nederland is theoretisch aan het einde van hun levensduur. Deze natte kunstwerken zoals sluizen, stuwen, gemalen en kade- en oeverconstructies zijn gebouwd met een verwachte levensduur van 100 jaar. Door veranderende omstandigheden als meer en zwaarder verkeer, degraderen de kunstwerken mogelijk sneller dan verwacht. Movares voert integrale analyses uit om te onderzoeken of de kunstwerken inderdaad niet meer voldoen aan de huidige eisen.
 • Dynamica en modellering
  Movares heeft een brede expertise op het gebied van trillingsmetingen, het beoordelen van trillingshinder en -schade door (rail)verkeer en bouwwerkzaamheden.
 • Infra installaties
  Movares biedt onderzoek, advies, ontwerp, bestek, kostenramingen, inspecties en onderhoudsplannen voor Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige Installaties en voor ICT-netwerken.
 • Natte Beweegbare Infra en Machineveiligheid
  Movares biedt oplossingen voor vervoersproblemen bij kruisingen van vaar-, rail- en verkeerswegen zoals bruggen en viaducten.
 • SysteemIntegratie
  Grote projecten zijn uitdagend om te managen. Elk complex eindproduct is immers samengesteld uit diverse onderdelen en subsystemen die alle tezamen op het aangewezen moment...
 • Visuals
  De afdeling Visuals van Movares ondersteunt u met maatwerkoplossingen bij onderzoek, toetsing of het creëren van draagvlak door middel van visualisatie en simulatie.
 • Water & Klimaat
  Water is een belangrijk en sturend element in de inrichting van Nederland. Bij aanpassingen aan de infrastructuur of herinrichting van de openbare ruimte worden de gevolgen op ons waterbeheer altijd meegenomen.
 • Waterveiligheid
  Nederland ligt voor een aanzienlijk deel onder zeeniveau. De zeespiegel stijgt en de grote rivieren variëren steeds sterker in de hoeveelheid water die ze afvoeren....

Word jij onze nieuwe collega?