VibraDyna – rekenmodel voor trillingsonderzoek

VibraDyna is een rekenmodel om de trillingshinder ten gevolge van verkeerstrillingen in gebouwen te bepalen. VibraDyna wordt ingezet bij gebiedsontwikkelingen, bestemmingsplan- en m.e.r.-procedures en tracébesluiten.

Het model kent een modulaire opzet, zodat afhankelijk van de gevraagde nauwkeurigheid een meer of minder uitgebreide berekening kan worden uitgevoerd, en is koppelbaar aan GIS-applicaties. Het rekenmodel maakt daarbij gebruik van een uitgebreide database met trillingsmetingen die verspreid door Nederland zijn uitgevoerd. Dankzij de modulaire opzet kunnen gebruikers zelf additionele modules in- of uitschakelen, zoals voor het berekenen van het effect van trillingsmaatregelen of het meenemen van additionele parameters.

VibraDyna is door advies- en ingenieursbureau Movares ontwikkeld. De afgelopen jaren was op deze website een demo-versie te downloaden. Wij werken nu hard aan volledige release van deze software. De demo-versie is daarom niet meer beschikbaar. Binnenkort treft u hier een volledig nieuwe website aan met informatie over VibraDyna.


Neem voor meer informatie hierover contact op met Pieter Boon, Trillingshinder- en schadeadviezen.

Meer informatie: http://movares.nl/dienst/trillingshinder-en-schade/